Hoppa till innehåll

Borgå behandlar bildande av ett gemensamt sysselsättningsområde

Livskraftsnämnden i Borgå behandlar i sitt möte 7.3.2023 beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med de övriga kommunerna i östra Nyland.

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgå kunde i fortsättningen ordna arbetskrafts- och företagsservicen tillsammans med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. För att kommunerna ska kunna börja bereda ärendet tillsammans måste varje kommun förbinda sig till saken genom en avsiktsförklaring.

Enligt beslutsförslaget beslutar livskraftsnämnden föreslå stadsstyrelsen att Borgå överlåter avsiktsförklaringen till områdets övriga kommuner för behandling.

Arbetskrafts- och företagsservicen övergår från staten till kommunerna

Regeringen förbereder en lagreform med avsikten att överföra arbetskrafts- och företagsservicen från staten till kommunerna från början av år 2025. Enligt lagpropositionen ska kommuner med en arbetskraft på minst 20 000 personer kunna ordna arbetskraftsservicen självständigt. I annat fall ska kommunerna bilda ett sysselsättningsområde för att ordna tjänsterna. Lagen förväntas stadfästas i mars 2023.

Eftersom de övriga kommunerna och städerna i närområdet enligt lagen inte kan självständigt ordna arbetskrafts- och företagsservice, är en möjlighet att skapa ett gemensamt sysselsättningsområde.

– Vi har tillsammans undersökt bildandet av ett gemensamt sysselsättningsområde. Vi anser det vara ändamålsenligt att Borgå gör det beredande arbetet främst tillsammans med de andra kommunerna. Om ett gemensamt sysselsättningsområde inte bildas kommer Borgå att ordna servicen självständigt, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Tidtabellen för beredningen är stram, så vi ber att få intentionsavtalen under mars månad för att ge beredningsarbetet så mycket tid som möjligt.

Avsiktsförklaring uttrycker viljan och sätter igång beredningen

Avsiktsförklaring uttrycker en gemensam vilja och förbindelse till att kommunerna Askola, Lappträsk, Mörskom, Pukkila och Sibbo samt städerna Borgå och Lovisa bereder ett gemensamt sysselsättningsområde enligt det som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice. Borgå stad skulle verka som sysselsättningsområdets ansvarskommun, som avses i kommunallagen.

Borgå stad allokerar åtminstone en projektchef på heltid som resurs för beredningen. Dessutom deltar Borgå stads närings-, ekonomi-, förvaltnings-, lag-, kommunikations-, anskaffnings-, integrations- och HR-sakkunniga i det beredande arbetet. Borgå stad föreslår de andra kommunerna i östra Nyland att de förbinder sig till ett gemensamt beredningsarbete genom att allokera minst en gemensam beredare som resurs för arbetet.