Siirry sisältöön

Porvoo käsittelee yhteisen työllisyysalueen muodostamista

Porvoon elinvoimalautakunta käsittelee kokouksessaan 7. maaliskuuta yhteisen työllisyysalueen muodostamisen valmistelua yhdessä muiden itäisen Uudenmaan kuntien kanssa.

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoo voisi jatkossa järjestää työvoima- ja yrityspalvelut yhdessä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kanssa. Jotta yhteinen valmistelu voidaan käynnistää, jokaisen kunnan täytyy sitoutua asiaan aiesopimuksella.

Päätösesitys on, että elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Porvoo lähettää aiesopimuksen käsiteltäväksi muille alueen kunnille.

Työvoima- ja yrityspalvelut siirtymässä valtiolta kunnille

Suomen hallitus valmistelee lakiuudistusta, jonka mukaan työvoima- ja yrityspalvelut on tarkoitus siirtää valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Lakiesityksen mukaan kunta voisi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000. Muutoin kuntien tulisi muodostaa palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue. Lakia odotetaan vahvistettavaksi maaliskuussa 2023.

Koska muut lähialueen kunnat ja kaupungit eivät lain nojalla voi itsenäisesti järjestää TE-palveluja, on yhtenä toteutusmahdollisuutena muodostaa yhteinen työllisyysalue.

– Yhteisen työllisyysalueen perustamista on tarkasteltu yhteistyössä. Pidämme tarkoituksenmukaisena, että Porvoo toteuttaa valmistelutyön ensisijaisesti yhdessä muiden kuntien kanssa. Jos yhteistoiminta-aluetta ei synny, Porvoo järjestää palvelut itsenäisesti, apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kertoo.

– Valmisteluaikataulu on tiukka, joten pyydämme aiesopimuksia maaliskuun aikana, jotta valmistelutyölle jää mahdollisimman paljon aikaa.

Aiesopimuksella ilmaistaan tahto ja käynnistetään valmistelu

Aiesopimuksella ilmaistaan yhteinen tahto ja sitoutuminen siihen, että Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoo kunnat sekä Porvoon ja Loviisan kaupungit valmistelevat yhteistä julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden laissa tarkoitettua työllisyysaluetta, jossa Porvoon kaupunki toimisi kuntalain tarkoittamana vastuukuntana.

Porvoon kaupunki resursoi valmistelua vähintään yhdellä kokopäiväisellä projektipäälliköllä. Tämän lisäksi valmistelutyöhön osallistuu Porvoon kaupungin elinkeino-, talous-, hallinto-, laki-, viestintä-, hankinta-, kotouttamis- ja HR-asiantuntijoita. Porvoon kaupunki ehdottaa Itä-Uudenmaan muille kunnille, että he sitoutuvat yhteiseen valmistelutyöhön resursoimalla vähintään yhden yhteisen valmistelijaresurssin.