Hoppa till innehåll

Livskraftsnämndens beslut 7.3.2023

Porvoon kaupungin tunnus.

Avsiktsförklaring om bildande av gemensamt sysselsättningsområde och beredningsarbete relaterat till det

Livskraftsnämnden ansåg att det är ändamålsenligt att Borgå stad i första hand genomför beredningsarbetet tillsammans med de andra kommunerna i Östra Nyland. Om det inte bildas något gemensamt sysselsättningsområde ordnar staden tjänsterna självständigt.

Livskraftsnämnden beslutade att föreslå för stadsstyrelsen att staden skickar den bifogade avsiktsförklaringen till följande kommuner för behandling: Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo.