Hoppa till innehåll

Härliga Borgå-fotoramar lockar invånare och besökare att fotografera Borgå-vyer

Under maj månad installeras en serie ramar som avgränsar utsikten för att betrakta eller fotografera Borgå från västra sidan av Borgå å. Ramarna är av svartmålad stålplåt, och de har designats av bildkonstnären Jenni Tuominen, från Borgå. Ramarna kantas av bildmotiv, där man förutom växtmotiv även kan urskilja tallar och kajor, som båda är typiska för stadsbilden och nationallandskapet i Borgå. Längst ner på ramen finns texten Porvoo – Borgå.

Ge respons på utarbetandet av stadens produktivitets- och balanseringsprogram

Stadsstyrelsen inledde 6.2.2024 utarbetandet av ett ekonomiskt produktivitets- och balanseringsprogram för Borgå stad. Målet med programmet är att stadens prognosticerade underskottsutveckling ska brytas och att ekonomin ska fås i balans under planeringsåren. Stadsborna har möjlighet att ge respons fram till 7.4.2024. I det här skedet behandlar också äldre- och handikappråden samt ungdomsfullmäktige förslagen.