Hoppa till innehåll

Anmälan till hemmaröstning vid EU-valet har börjat

Europaparlamentsvalet 2024 ordnas på söndagen den 9 juni och förhandsröstningen ordnas 29.5–4.6.2024.

Hemmaröstning vid EU-valet

Samtidigt med förhandsröstningen ordnas möjlighet för hemmaröstning. Hemmaröstning är till för personer som på grund av nedsatt rörlighet har orimligt svårt att ta sig till en vallokal eller en förhandsröstningslokal. Under vissa förutsättningar får en närståendevårdare som bor i samma hushåll rösta i samband med hemmaröstningen.

Anmälan till hemmaröstning göras skriftligt eller per telefon till centralvalnämnden senast tisdagen den 28 maj 2024 före kl. 16. Anmälan kan på den röstandes vägnar göras av någon som hen har utsett. Anmälningarna till hemmaröstningen riktas till Borgå stads centralvalnämnd och kan sändas till:

  • per telefon 020 692 250, servicekontoret Kompassen
  • per post till adressen: Stadshusgatan 9, 06100 Borgå
  • Kompassens brevlåda: Kompassen, Krämaretorget B.

Tillgänglighet i vallokaler och valdagens röstning

Tillgängliga röstningsbås finns i alla förhandsröstningslokaler. I valbussen finns det rullstolshiss, så det är lättare att röra sig.

På själva valdagen får du rösta endast i den vallokal som anges på anmälan om rösträtt. Anmälan om rösträtt får du antingen per post eller elektroniskt som Suomi.fi meddelande, om du har själv tagit i bruk elektroniska tjänsten.

Mer information om hemmaröstning och övrig information om hur valen organiseras i Borgå finns på stadens webbplats: