Hoppa till innehåll

Härliga Borgå-fotoramar lockar invånare och besökare att fotografera Borgå-vyer

Under maj månad installeras en serie ramar som avgränsar utsikten för att betrakta eller fotografera Borgå från västra sidan av Borgå å. Ramarna är av svartmålad stålplåt, och de har designats av bildkonstnären Jenni Tuominen, från Borgå. Ramarna kantas av bildmotiv, där man förutom växtmotiv även kan urskilja tallar och kajor, som båda är typiska för stadsbilden och nationallandskapet i Borgå. Längst ner på ramen finns texten Porvoo - Borgå.

Ihana Porvoo -kehys.

Genomförandet av fotoramarna för Härliga Borgå är en del av de projekt som ingår i den deltagande budgeteringen för år 2023. Det här projektet, som Borgåborna föreslog och understödde, inleddes i höstas och kommer nu att kunna ses av invånare och turister, som också får delta i projektet, efter planerings- och tillverkningsfaserna.

Ramarna finns i tre olika storlekar. Nio ramar installeras på promenadrutten mellan gamla bron och Konstfabriken. En av ramarna monteras vid Näse sten.

– Ramarnas platser har valts så att de avgränsar de vackra vyerna som är typiska för Borgå. Dessutom har vi beaktat att det är tryggt att fotografera vid ramen och att installerandet lyckas så att man i mån av möjlighet utnyttjar de konstruktioner som redan finns i området. Ramarna installeras inte på skyddade eller annars värdefulla platser, berättar Susann Hartman, chef för kulturtjänster.

En av ramarna är designad så att den är lätt att flytta och kan användas till exempel vid evenemang. Även de andra ramarna har installerats så att de vid behov kan flyttas till någon annan plats. Detta är ett ettårs försök. Om Borgåborna gillar ramarna, får de stanna på sina platser en längre tid.

Förslaget fick 139 röster från invånarna och hade en budget på 15 000 euro. Ramarna är tillverkade av Stoors Oy.