Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 4.4.2022

Ändringar i affärsverket Kungsvägens arbetshälsas verksamhet efter år 2023 Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna slutsatserna i utredningen om produktionen av företagshälsovårdstjänster i Östra Nyland och föreslå stadsfullmäktige att bolaget bildas. Syftet med bolaget är att producera företagshälsovårdstjänster för Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde. Stadsdirektören befullmäktigades att upprätta dokumenten om bildande av bolaget. Bolagets […]