Hoppa till innehåll

Förslag till stadsstyrelsen: Kungsvägens arbetshälsa blir möjligen del av Keski-Uudenmaan työterveys Oy

Den framtida verksamhetsmodellen för affärsverket Kungsvägens arbetshälsa kunde vara att fungera som en del av Keski-Uudenmaan työterveys Oy. Stadsstyrelsen behandlar påbörjandet av utredningen av detta alternativ vid sitt möte måndagen 24 oktober. Ärendet föreslås också förhandlas tillsammans med Sibbo kommun.

Porvoon kaupungin tunnus.

Utredningen bör göras så att staden kan ta ställning till ärendets framskridande i samband med budgetbehandlingen 2023.

– Förberedelserna för affärsverkets framtid har fortsatt. Antalet personkunder kommer i samband med välfärdsområdesreformen att minska betydligt, vilket skapar ekonomiska utmaningar och utmaningar för personalens tillgänglighet samt för verksamhetens sårbarhet, säger verkställande direktör för Kungsvägens arbetshälsa Heidi Räihä-Jaakola.

Stadens och affärsverkets tjänsteinnehavarledning har fört preliminära diskussioner om eventuellt samarbete med Keski-Uudenmaan työterveys Oy. Borgå stad skulle ha en möjlighet att köpa riktade aktieemissioner och ingå ett företagshälsovårdsavtal med Keski-Uudenmaan työterveys Oy. I samband med affärsöverlåtelsen skulle personalen hos Kungsvägens arbetshälsa övergå till företaget. Keski-Uudenmaan työterveys Oy skulle enligt överenskommelse skapa företagshälsovårdstjänster för Borgå stads personal i Borgå och Sibbo.

Keski-Uudenmaan työterveys producerar företagshälsotjänster för flera kommuner och städer

Keski-Uudenmaan työterveys Oy producerar företagshälsotjänster för ägarnas personal. Verksamheten startade i början av året 2018. Ägare är: Grundarkommunerna Nurmijärvi och Tusby, Mäntsälä kommun, Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä – Keusote, Lojo stad, Vichtis kommun, Högfors stad samt Perusturvakuntayhtymä Karviainen.

Det finns sammanlagt 10 enheter (i Nurmijärvi, Tusby, Mäntsälä, Högfors, Vichtis, Klövskog, Träskända, Hyvinge, Lojo och Helsingfors). Företaget hade sammanlagt cirka 16 500 personkunder.

Verksamhetens huvudmål är att öka hälsa och arbetshälsa hos ägararbetsgivarnas arbetstagare, att minska riskerna för sjukfrånvaro, nedsatt arbetsförmåga och förtida pensionering. Som grund för verksamheten är ett tätt företagshälsovårdssamarbete. Avsikten med företaget är inte att göra vinst och det delar inte ut dividender till sina ägare.

Borgå stad har tidigare tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde främjat bolagiseringen av Kungsvägens arbetshälsa. Förberedelsen av bolagiseringen avbröts då Östra Nylands välfärdsområde i maj beslöt att konkurrensutsätta företagshälsovårdstjänsterna.