Gå till innehåll

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsas tjänster till företag slutar

Ansvaret för ordnande av företagshälsovårdstjänster övergår 1.1.2023 från Kungsvägens arbetshälsa till Östra Nylands välfärdsområde. Detta innebär att Kungsvägens arbetshälsa inte längre kan erbjuda företagshälsovårdstjänster till områdets företag och jordbrukare i Borgå, Sibbo, Askola och Borgnäs. Kundföretagen informeras per post om att tjänsten upphör.

Affärsverket Kungsvägens arbetshälsa har från år 2009 producerat och erbjudit företagshälsovårdstjänster som avses i lagen om företagshälsovård till företag i området. Ordnande av lagstadgade företagshälsovårdstjänster som kommuner har svarat för övergår till välfärdsområden 1.1.2023.
Borgå stad fortsätter samarbetet med Sibbo kommun och samtidigt utreds affärsverkets roll som eventuell producent av företagshälsovårdstjänster för stadskoncernen.

Att anordnandeansvaret övergår till Östra Nylands välfärdsområde innebär att välfärdsområdet är skyldigt att ordna företagshälsovårdstjänster som avses i lagen om företagshälsovård till företag i området antingen som egen verksamhet eller genom att anvisa en utomstående aktör.

Borgå stad, Sibbo kommun och Östra Nylands välfärdsområde gjorde vintern 2022 en utredning av ordnande av företagshälsovårdstjänster och en eventuell bolagisering av företagshälsovårdstjänsterna. Sibbo kommun och Borgå stad godkände slutsatserna i utredningen och beslutade att föreslå sina fullmäktige att bolaget bildas tillsammans med Östra Nylands välfärdsområde. Styrelsen för Östra Nylands välfärdsområde har däremot vid sitt möte 19.5.2022 beslutat att välfärdsområdet kommer att upphandla företagshälsovårdstjänsterna genom en konkurrensutsättning. Med anledning av detta beslutade stadsstyrelsen i Borgå att tills vidare avbryta beredningen av bolagiseringen och anteckna detta till Sibbo kommun för kännedom.