Hoppa till innehåll

Stadsdirektörens förslag: Kungsvägens arbetshälsa övergår till Keski-Uudenmaan Työterveys Oy

Stadsstyrelsen behandlar den 30 januari ordnandet av företagshälsovårdstjänsterna för staden och överföringen av verksamheten genom överlåtelse av rörelse till Keski-Uudenmaan Työterveys Oy. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Porvoon kaupungin tunnus.

Stadsstyrelsen behandlar den 30 januari ordnandet av företagshälsovårdstjänsterna för staden och överföringen av verksamheten genom överlåtelse av rörelse till Keski-Uudenmaan Työterveys Oy. Det slutliga beslutet i ärendet fattas av stadsfullmäktige.

Borgå stad har utrett olika alternativ för ordnandet av företagshälsovårdstjänster för stadens anställda från början av 2023. Bakom förändringen ligger den betydande minskningen av antalet personkunder vid Kungsvägens arbetshälsa till följd av välfärdsområdesreformen. Alternativen som utreds har varit att bolagisera tjänsterna, konkurrensutsätta tjänsterna, fortsätta som affärsverk eller bli delägare i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy.

Enligt stadsdirektörens förslag föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att Borgå stad köper aktier i bolaget i en riktad aktieemission och ingår ett avtal om företagshälsovård med Keski-Uudenmaan työterveys Oy. Keski-Uudenmaan työterveys Oy har erbjudit staden möjlighet att teckna 58 stycken aktier i Keski-Uudenmaan Työterveys Oy till teckningspris 5590 euro/aktie, totalt 324 220 €.

Om förslaget godkänns övergår Kungsvägens arbetshälsas verksamhet till Keski-Uudenmaan Työterveys Oy genom överlåtelse av rörelse under hösten 2023.

  • Tidpunkten och detaljerna för överlåtelsen av rörelse avtalas ännu separat vid kommande förhandlingar, berättar verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola från Kungsvägens arbetshälsa.
  • Vi förhandlar och avtalar separat också om de tjänster som staden köper, såsom antalet beställda arbetsplatsutredningar. Innehållet i serviceavtalet och hur mycket företagshälsovårdstjänster som anlitas påverkar de slutliga kostnaderna. I Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s prislista för 2023 kommer dessutom en prishöjning på tre procent på grund av ökade arbetskraftskostnader. Priserna är dock något lägre än priserna vid Kungsvägens arbetshälsa, konstaterar Heidi Räihä-Jaakola.

Personalen och tjänsterna ändras inte

  • Affärsverket Kunsvägens arbetshälsas personal överförs vid överlåtelse av rörelse som gamla anställda och blir en del av personalen inom Keski-Uudenmaan Työterveys. Förändringen försämrar inte heller företagshälsovårdstjänsternas nuvarande nivå för stadens anställda, och de nuvarande lokalerna i Kungsporten används tills vidare, berättar Heidi Räihä-Jaakola.
  • Keski-Uudenmaan Työterveys är en större enhet än Kungsvägens arbetshälsa och samtidigt mer kostnadseffektiv och mindre sårbar, till exempel i fråga om personalresurserna och kompetensen. Ägarstyrningen garanterar kostnadseffektiva och verkningsfulla tjänster, och aktierna har dessutom ett ekonomiskt värde, kompletterar Räihä-Jaakola.

Keski-Uudenmaan Työterveys Oy är enligt sin bolagsordning ett icke vinstdrivande företag som producerar tjänster till bolagets aktieägare till självkostnadspris. Bolaget ägs för närvarande av Vichtis kommun, Tusby kommun, Nurmijärvi kommun, Mäntsälä kommun samt Lojo stad, Högfors stad, perusturvakuntayhtymä Karviainen och Mellersta Nylands välfärdsområde Keusote. Företaget grundades 2017.

Bolaget har i dag sammanlagt tio mottagningsställen i Nurmijärvi, Tusby, Mäntsälä, Högfors, Vichtis, Klövskog, Träskända, Hyvinge, Lojo och Helsingfors.

Läs också meddelandet 21.10.2022: