Hoppa till innehåll

Visit Porvoos service design projekt resulterade i partnerskapsstatus med Santa Claus Finland för lokala entreprenörer.

Under våren 2023 arrangerade Visit Porvoo ett service design projekt med jultema för lokala företag inom turistbranschen i samarbete med service designern Anu Nylund och Petri Paarnio från Santa Claus Finland. Målet var att förbättra internationell vinter- och julturism i Borgå-regionen genom service design och produktutveckling. I projektet undersöktes möjligheter för produktutveckling med fokus på varje företags styrkor utan att glömma det regionala samarbetet.

Miljöhälsosektionens möte 15.12.2022

Miljöhälsosektionen godkände tillsynsplanen för miljöhälsovård samt programmet för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande samt veterinärtjänster år 2023. Därtill fastställde sektionen hälsoskyddsplanerarens brådskande föreläggande om användningsförbud för vatten i ledningsnätet på grund av vattnets höga klorhalt. Nämnden gav också utlåtanden om förslaget till ändring av detaljplanen för Räfsby i Lovisa, Circulation Oy:s ansökan om ändring […]