Gå till innehåll

Social- och hälsovårdstjänsternas e-blanketter fungerar igen

Den tekniska störningen i Borgå stads social- och hälsovårdstjänsters elektroniska blanketter är reparerad. Blanketterna fungerar normalt.

Den tekniska störningen i Borgå stads social- och hälsovårdstjänsters elektroniska blanketter är reparerad. Blanketterna fungerar normalt.

Störningen kom fram i början av december då mottagaren inte kunde öppna de ansökningar som hade skickats via blankettjänsten Omaolo. Då uppmanades Borgåbor att kontakta stadens sotetjänster per telefon eller via e-post i brådskande fall.