Hoppa till innehåll

Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas

Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas från början av 2020. I samband med förändringen ändras också enhetens namn till Östra Nylands social- och krisjour.

Verksamheten vid Östra Nylands socialjour utvidgas från början av 2020. I samband med förändringen ändras också enhetens namn till Östra Nylands social- och krisjour.

Östra Nylands social- och krisjour ansvarar också i fortsättningen för brådskande socialvårdsuppgifter utanför tjänstetid som kräver omedelbara åtgärder. Dessutom utvidgas verksamheten 1.1.2020 så att jouren svarar för psykosocialt stöd dygnet runt i anslutning till plötsliga traumatiska situationer inom fem kommuner i Östra Nyland (Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå, Sibbo). Den akuta krisarbetsjouren, som tidigare sköttes inom dessa kommuners basservice, övergår till social- och krisjouren.

I och med införandet av nödcentralsdatasystemet ERICA har antalet uppgifter inom socialjouren i Östra Nyland ökat med nästan 22 procent från maj 2019. I och med den utvidgade verksamheten ökar också antalet anställda. Som bäst rekryteras två nya socialarbetare samt socialhandledare.

Vad är psykosocialt stöd?

Psykosocialt stöd behövs efter en plötslig traumatisk incident. Händelsen kan vara till exempel en närståendes död, en skakande händelse, en livskris, ett olyckstillbud, en olycka eller en eldsvåda. Utöver personen som är i händelsernas centrum kan också en närstående till personen eller ett ögonvittne behöva psykosocialt stöd.

Psykosocialt stöd betyder brådskande socialt arbete och akut krisarbete. Klienten kontaktas per telefon eller ansikte mot ansikte, till exempel i klientens eget hem, sjukhus, social- och krisjourens lokaler eller annan överenskommen plats. Arbetet är mångprofessionellt.

Krisarbete är ett stöd som erbjuds omedelbart och är nära de hjälpbehövande. Krisarbetet ordnar också möten för enskilda personer, familjer eller lämpliga grupper. Krisarbetet kan i början betyda hjälp i praktiska frågor, samtalsstöd och aktiv kontakt. Målet är att förebygga långtidsverkningar av psykisk traumatisering. Krisarbetet är avgiftsfritt för klienten.

Journumret i bruk 24/7

I och med en utvidgning av verksamheten tillämpar Östra Nylands socialjour Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar, enligt vilka man i alla socialjourer bör ordna psykosocialt stöd.

Social- och krisjouren betjänar kommuninvånarna dygnet runt på numret 040 517 4194.

Vi berättar gärna mera om reformen!

Kontaktuppgifter:
Kirsi Nurme, förman
tfn 040 350 94 01

Östra Nylands social- och krisjour
Nordenskiöldsgatan 18
06100 Borgå