Hoppa till innehåll

Hjälp och tips från Navigatorn till unga som söker sommarjobb

Bästa tiden att söka sommarjobb är nu, eftersom rekryteringen till många sommarjobb redan pågår. Servicekontoret Navigatorn för unga och unga vuxna, vilket finns i WSOY-huset, hjälper i alla frågor som gäller sökandet av sommarjobb. Navigatorn betjänar dem som söker sommarjobb utan tidsbeställning måndag till torsdag kl. 13–16.

Du kan komma till Navigatorn till exempel för att göra ett CV och ansökningar eller få tips om hur du söker jobb, utnyttjar sommarjobbssedlar och hittar passliga arbetsplatser.
– Man kan komma till oss till exempel för att kolla hur ens eget CV ser ut med en utomståendes ögon eller för att slipa sin arbetsansökan så att den blir utmärkt, berättar koordinator Leena Thesleff vid Navigatorn i Borgå.

Rekryteringskväll med betoning på sommarjobb för unga personer under 30 år

Navigatorn i Borgå ordnar en rekryteringskväll med betoning på sommarjobb, Kvällen för att hitta sommarjobb, för unga personer under 30 år torsdag 15.2.2023 kl. 16–18.
Kvällen för att hitta sommarjobb är ett avgiftsfritt, litet mässliknande evenemang, där arbetssökanden får diskutera direkt med arbetsgivare, vid samma bord, om lediga sommarjobb. I evenemanget deltar företag från Borgå vilka söker över 600 sommarjobbare i Borgåområdet. Arbetsgivarna är på plats under hela evenemanget, kl. 16–18, och man kan delta när som helst mellan dessa klockslag. Ifjol besökte 65 unga Kvällen för att hitta sommarjobb och många av dem fick ett jobb för sommaren.
– Efter klockan fem minskar antalet besökare samt vimlet på mässan en aning, så det lönar sig att besöka Kvällen för att hitta sommarjobb ännu klockan halv sex, tipsar Leena Thesleff.

Kurser för hygienpass, serveringspass samt arbetssäkerhetskort och certifikat för heta arbeten

Också i år erbjuder Navigatorn Borgåbor under 30 år flera korta utbildningar som främjar möjligheterna till sysselsättning. Kurserna som ordnas i mars är billiga och kostar endast 10 euro.

  • Utbildning för att få serveringspass på lördag 2.3. kl. 9-13 (på finska)
  • Utbildning för att få hygienpass på lördag 9.3. kl. 9-14 (på finska)
  • Utbildning för att få hygienpass på lördag 23.3. kl. 9-14 (på svenska)
  • Utbildning för att få arbetssäkerhetskort på lördag 16.3. kl. 9-17 (på finska)
  • Utbildning för att få certifikat för heta arbeten 23.3. kl. 9-17 (på finska)

Man anmäler sig till alla utbildningar på förhand på Navigatorn och deltagaravgiften betalas kontant i samband med anmälningen. Trettio personer ryms med på utbildningarna och platserna fylls i den ordning som anmälningarna kommer in.

För sysselsättning av unga erbjuds sommarjobbssedlar

Staden stöder också i år sysselsättningen av unga under sommaren med en sommarjobbsedel som är värd 250 euro. Stödet betalas till arbetsgivare i Borgå som sysselsätter unga Borgåbor som är födda åren 2006–2008 under minst två veckor. Arbetsgivaren reserverar sedelstödet och en arbetsgivare kan reservera högst fem sedlar. Sedlarna kan redan reserveras, de är sammanlagt 150.
De unga kan påminna arbetsgivare om deras möjlighet att söka sommarsedlar eller de unga kan söka lediga arbetsplatser med sommarjobbssedel på stadens webbplats www.borga.fi/sommarjobbssedel.
Sommarjobbssedeln koordineras av Navigatorn. Man får mera information om sommarjobbssedeln genom att besöka Navigatorn eller ta kontakt per telefon eller e-post.

Navigatorn erbjuder avgiftsfri handledning, rådgivning och kundservice till personer under 30 år i WSOY-huset (Mannerheimgatan 20 E).