Hoppa till innehåll

Nytt avtal om Borgå sysselsättningsområde – stupstocksförfarandet kan avblåsas

Borgå sysselsättningsområde har blivit klart med ett uppdaterat avtal om att bilda ett sysselsättningsområde. Alla kommuner som hör till området har godkänt avtalet, och anmälan om att ett avtal har fåtts till stånd har skickats till arbets- och näringsministeriet.

– Vi hade täta förhandlingar i två etapper med kommunerna i regionen, och till slut lyckades vi finna en lösning som passar både Borgå stad och Lovisa stad samt Askola, Mörskom, Lappträsk och Pukkila kommuner. Lösningen uppfyller kriterierna för AN24-reformen, vilket innebär att arbets- och näringsministeriet nu kan avlägsna Borgå sysselsättningsområde från det så kallade stupstocksförfarandet, alltså ett förfarande där statsrådet fattar beslut om bildandet av sysselsättningsområde, omtalar tf. stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

– Ett varmt tack till alla kommuner som deltog i förhandlingarna för diskussioner förda i god anda. Det är fint att kunna komma igång med sysselsättningsområdets verksamhet efter lyckade förhandlingar.

Enligt avtalet bildar städerna och kommunerna i östra Nyland ett samarbetsområde för ordnande av arbetskraftsservice, med andra ord ett sysselsättningsområde. Då Borgå stad sköter avtalsenliga uppgifter agerar staden som ansvarig kommun på det sätt som avses i kommunallagen. Avtalet sammanhänger med AN24-reformen där ansvaret för arbetskraftsservice som tillhandahålls arbetssökande, företag och andra arbetsgivare överförs från staten till kommunerna den 1 januari 2025.

Förhandlingarna om Borgå sysselsättningsområde fördes i två etapper på grund av att Mörskoms kommunstyrelse i oktober meddelade att Mörskom inte kunde godkänna den föreslagna avtalsmodellen. Borgå och Mörskom fortsatte ändå att förhandla, och på basis av förhandlingarna uppdaterades avtalet. Nu har alla kommuner inom sysselsättningsområdet godkänt det nya uppdaterade avtalet.

– Jag tackar alla förhandlare för den täta, konstruktiva och lösningsorienterade kommunikationen och för den goda beredningen under etapp två. Det är i allas intresse att östra Nyland är ett sammanhängande område. Kulturellt och ekonomiskt hör Mörskom till regionen östra Nyland. Härifrån är det gott att fortsätta samarbetet, konstaterar Mörskoms kommundirektör Esa Ukkola.