Siirry sisältöön

Porvoon työllisyysalueelle uusi sopimus – perälautamenettely voi päättyä

Porvoon työllisyysalue on saanut valmiiksi uuden päivitetyn sopimuksen työllisyysalueen perustamisesta. Kaikkien alueen kunnat ovat hyväksyneet sopimuksen, ja ilmoitus sopimuksen syntymisestä on lähetetty työ- ja elinkeinoministeriöön.

– Neuvottelimme alueen kuntien kanssa tiiviisti kahdessa eri vaiheessa, ja onnistuimme lopulta löytämään ratkaisun, joka sopii Porvoon ja Loviisan kaupungeille sekä Askolan, Myrskylän, Lapinjärven ja Pukkilan kunnille. Ratkaisu täyttää TE24-uudistuksen kriteerit, joten nyt työ- ja elinkeinoministeriö voi poistaa Porvoon työllisyysalueen nk. perälautamenettelystä eli menettelystä, jossa valtioneuvosto päättää työllisyysalueen muodostamisesta, vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz kertoo.

– Lämpimät kiitokset kaikille neuvotteluissa mukana olleille kunnille hyvässä hengessä käydyistä keskusteluista. On hienoa päästä käynnistämään työllisyysalueen toimintaa onnistuneiden neuvottelujen pohjalta.

Sopimuksen mukaan itäisen Uudenmaan kaupungit ja kunnat muodostavat työvoimapalveluiden järjestämisen yhteistoiminta-alueen eli työllisyysalueen. Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan Porvoon kaupunki toimii kuntalain mukaisena vastuukuntana. Sopimus liittyy TE24-uudistukseen, jossa vastuu työnhakijoille ja yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirtyy valtiolta kuntien vastuulle 1. tammikuuta 2025.

Porvoon työllisyysaluetta koskevia neuvotteluja käytiin kahdessa vaiheessa, sillä Myrskylän kunnanhallitus ilmoitti lokakuussa, että Myrskylä ei voi hyväksyä ehdotettua sopimusmallia. Porvoo ja Myrskylä jatkoivat kuitenkin neuvotteluja, ja sopimukseen tehtiin päivityksiä neuvottelujen pohjalta. Nyt kaikki työllisyysalueen kunnat ovat hyväksyneet uuden päivitetyn sopimuksen.

– Kiitän kaikkia neuvottelijoita kakkosvaiheen tiiviistä, rakentavasta ja ratkaisuhakuisesta yhteydenpidosta ja hyvästä valmistelusta. On kaikkien etu, että Itä-Uusimaa on yhtenäinen alue. Myrskylä kuuluu kulttuurisesti ja taloudellisesti Itä-Uudenmaan alueelle. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä, Myrksylän kunnanjohtaja Esa Ukkola toteaa.