Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnan päätökset 21.5.2024

Rakennuslupahakemukset

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää haetut rakennusluvat kahdelle varastorakennukselle sekä yhdelle korjaus- ja muutostyölle lupaan sisältyvine ehtoineen. Vähäinen poikkeaminen myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.
Näiden lisäksi myönnettiin haettu rakennuslupa yhteensä viiden asuinkerrostalon rakentamiseksi osoitteeseen Peippolantie 2. Vähäiset poikkeamiset myönnettiin maankäyttö- ja rakennuslain 175 §:n 1 mom. nojalla.

Taloudellinen tilannekatsaus

Lupa- ja valvontalautakunta merkitsi tiedokseen talouskatsauksen 4/2024 sekä osavuosiraportin 1-3/2024.

Muut asiat

Muut lautakunnan päätökset olivat esitysten mukaisia ja yksimielisiä.