Hoppa till innehåll

Borgå vatten förbättrar dagvattenavloppets funktion på västra åstranden – arbetet börjar vecka 3

Borgå vatten förbättrar dagvattennätets funktion genom att bygga ett nytt utlopp till ån. Utloppet byggs från korsningen av Guldlistvägens och Konstfabrikens strandväg mot ån enligt kartan nedan.

Arbetet utförs genom grävning. Schaktet stöds med spontvägg ända till ån. Runt arbetsområdet monteras staket. Också på ån läggs staket som skyddszon vid utloppspunkten under arbetet. Vistelse på inhägnade områden är förbjudet.

Arbetet börjar med förberedande arbeten under vecka 3. Spontningsarbetet påbörjas preliminärt i slutet av vecka 3 eller under vecka 4. Arbetet beräknas ta cirka 2 månader beroende på vinterförhållandena.