Hoppa till innehåll

Stadsutvecklingsnämndens beslut 28.2.2023

De nya principerna för bidrag för enskilda vägar för 2023 godkändes Stadsutvecklingsnämnden godkände de uppdaterade principerna för bidrag för enskilda vägar. De nya principerna för bidrag träder i kraft 1.3.2023. Enligt stadens förvaltningsstadga beslutar stadsutvecklingsnämnden om villkoren för bidrag som beviljas till enskilda vägar för väghållning. Staden beviljar bidrag till enskilda vägar för väghållning och […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 7.2.2023

Planändringen för Mosskärrsvägen i Finnby godkändes Stadsutvecklingsnämnden godkände detaljplaneändringen för Mosskärrsvägen i Finnby. Med ändringen av detaljplanen blir det möjligt att bredda gatuområdet för Mosskärrsvägen till 14,5 meter och att ändra tomtindelningen. Ändringen av tomtindelningen berör fyra tomter och med den klargörs körningen till den privata tomten. Planändringen stöder bildandet av grundvatten, eftersom det i […]

Stadsutvecklingsnämndens beslut 13.12.2022

Anbudsförfarandet gällande gästhamnen i Västra åstranden har avgjorts Under augusti-september 2022 arrangerades en tävling vars avsikt var att hitta serviceproducenter till gästhamnsområdet i Västra åstranden. Under anbudstiden lämnades två anbud. Anbuden lämnades av Wilenius Båtvarv ry och Telakka Porvoo Borgå. Telakka Porvoo Borgås anbud gällde hela området och Wilenius båtvarv ry:s anbud gällde varvsbyggnaderna och […]