Hoppa till innehåll

I Haiko vid Edelfeltsstranden byggs i framtiden ett nytt havsnära bostadsområde

Edelfeltinranta.

Utkastet till detaljplan för Edelfeltsstranden hålls framlagt 8.5–7.6.2024 och ett samråd om planen ordnas den 14 maj. Strandleden i det havsnära bostadsområdet har planerats med tanke på att glädja alla Borgåbor.

Edelfeltsstranden ligger i Borgå i stadsdelen Haiko cirka sex kilometer sydväst om Borgå centrum. Planeringsområdet ligger på en landskapsmässigt fin plats vid Haikofjärden och omfattar utöver den förra yrkesskolans område även en angränsande småbåtshamn. I de utkast till detaljplaner som nu läggs fram presenteras möjligheter att bygga nya bostadshus i området samt undersöks möjligheterna att utveckla strandparken och småbåtshamnen.

– Borgå stad vill skapa ett högklassigt bostadsområde med en balanserad markanvändning i den havsnära miljön vid Edelfeltsstranden där ett modernt och intressant stadsbyggande kombineras med beaktande av det lokala landskapet och naturen. Planen möjliggör inte bara bostadsbyggande vid Edelfeltsstranden utan också ett grönområde vid stranden som är avsett för alla stadsbor. Vid planarbetet undersöks också möjligheten att i Haiko bygga en länge efterlängtad badplats med bastubyggnad, berättar stadsplanechef Emilia Saatsi vid stadsplaneringen i Borgå stad.

Vid stadsplaneringen i Borgå har man sedan 2021 bearbetat detaljplanen för Edelfeltsstrandens område. Planeringen inleddes när yrkesinstitutet Inveons utbildningsverksamhet år 2019 flyttade från Haiko till Estbacka. Flyttningen av yrkesinstitutet gjorde det möjligt att omplanera markanvändningen i det havsnära området. Som resultat av arbetet lägger staden fram utkasten till detaljplaner för Edelfeltsstranden. Tre olika alternativ läggs fram och man kan bekanta sig med dem på stadens webbplats, på servicekontoret Kompassen samt tisdag 14.5.2024 kl 17.30–19.00 vid ett samråd i Villa Albert.

Målet med detaljplanearbetet är att Edelfeltsstranden blir bland annat ett kolneutralt och klimatsmart bostadsområde för cirka 300 nya invånare. I planeringen har man också strävat efter att skapa högklassiga förhållanden för distansarbete. Åren 2021–2022 ingick området i miljöministeriets klimatprojekt vilka producerade bakgrundsmaterial för detaljplanearbetet i synnerhet för att skapa goda förhållanden för distansarbete.