Hoppa till innehåll

DP 542 Edelfeltsstranden

Arbetet med detaljplanen för Edelfeltsstranden påbörjades år 2021. Målet för planen är att göra det möjligt att bygga nya bostäder samt att alla stadsbor kan använda områdena vid havsstranden inom planeringsområdet. Målet är att Edelfeltsstranden blir ett kolneutralt, klimatsmart, havsnära och trivsamt bostadsområde för cirka 300 invånare.
I samband med detaljplanearbetet utreds också hur de krav distansarbetet ställer ska beaktas vid planläggningen.

Material

Projektet Framme i Edelfeltsstranden

Projektet ingår i Miljöministeriets klimatprojekt och vid projektet produceras bakgrundsmaterial för detaljplanearbetet. Målet för projektet är att minska utsläpp av växthusgaser från arbets- och tjänsteresor genom att med planläggning främja bra alternativ för distansarbete. Planläggningen utvecklas så att den bättre beaktar de framtida distansarbetets behov och bostadsproduktionen.