Siirry sisältöön

AK 542 Edelfeltinranta

Edelfeltinrannan asemakaavatyö on käynnistynyt vuonna 2021. Kaavan tavoitteena on mahdollistaa uusien asuntojen rakentaminen sekä suunnittelualueen merenranta-alueiden käyttöönotto kaikille kaupunkilaisille. Tavoitteena on tehdä Edelfeltinrannasta hiilineutraali, ilmastoviisas, merellinen ja viihtyisä asuinalue noin 300 asukkaalle. Asemakaavatyön yhteydessä selvitetään myös etätyön vaatimusten huomioon ottamista kaavoituksessa.

Suunnitteluaineisto

Perillä Edelfeltinrannassa -hanke

Hanke oli vuosina 2021-2022 mukana ympäristöministeriön ilmastohankkeissa ja se tuotti taustamateriaalia asemakaavatyölle. Hankkeen tavoitteena oli vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä hyviä etätyöskentelyn muotoja kaavoituksen keinoin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kaavoitusta huomioimaan paremmin tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeet ja asuntotuotanto.

Hankkeessa saadun tuloksen mukaan hyvät etätyöolosuhteet edellyttävät hieman tavanomaista suurempaa asuntokokoa, tilojen muunneltavuutta ja etätyöskentelyyn käytettävissä olevia asukkaiden yhteiskäyttötiloja. Myös lähiympäristön viihtyisyys, asuinalueen yhteisöllisyys, kestävät liikkumisen muodot sekä helposti hyödynnettävät lähipalvelut tukevat etätyöskentelyä. 

Etätyöskentelyn yleistyessä työmatkat ja työasiamatkat vähenevät, mutta vastaavasti asiointimatkat saattavat lisääntyä. Tästä huolimatta etätyöskentelyn lisääntyminen koko Porvoon alueella vähentäisi hieman autolla tehtäviä matkoja ja samalla liikkumisen päästöjä. Asuntojen koon kasvattaminen lisäisi asumisen ilmastovaikutusta, mutta onnistuneet suunnitteluratkaisut tukevat kestävää elämäntapaa.