Siirry sisältöön

AK 542 Edelfeltinranta

Luonnoksen nähtävilläoloaika 8.5.–7.6.2024.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueelle käyttötarkoituksen muutos opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueesta asuinalueeksi sekä mahdollistaa ranta-alueen ottaminen kaikkien porvoolaisten käyttöön avoimena virkistysalueena. Suunnittelutyössä tutkitaan myös pienvenesatama-alueen kehittämismahdollisuuksia. Suunnittelualueesta on laadittu kolme eri vaihtoehtoa.

Luonnosvaihe (valmisteluvaihe)

Asemakaavaselostusluonnos, kolme asemakaavaluonnosta ja muu suunnittelumateriaali pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 8.5.–7.6.2024 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso, sekä kaupungin internetpalvelussa.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 7.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 542, Edelfeltinranta”.

Porvoon kaupunkisuunnittelu järjestää Edelfeltinrannan asemakaavatyöhön liittyen vuorovaikutustilaisuuden tiistaina 14.5. klo 17.30–19.00, johon hankkeesta kiinnostuneet voivat osallistua. Tilaisuus järjestetään Villa Albertissa osoitteessa Edelfeltinpolku 3, 06400 Porvoo. Tervetuloa mukaan!

Asemakaavaluonnoksiin liittyen on laadittu myös asukaskysely. Kyselyssä on mahdollisuus vastata asemakaavaluonnokseen liittyviin kysymyksiin sekä jättää myös avointa palautetta eri vaihtoehdoista. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti alla olevasta linkistä tai vaihtoehtoisesti paperikyselyyn kaupungin palvelupiste Kompassissa. Vastausaikaa on 7.6.2024 asti.

Luonnosvaiheen aineistot 2024

Selvitykset

Perillä Edelfeltinrannassa -hanke

Hanke oli vuosina 2021-2022 mukana ympäristöministeriön ilmastohankkeissa ja se tuotti taustamateriaalia asemakaavatyölle. Hankkeen tavoitteena oli vähentää työmatka- ja työasiamatkaliikkumisesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä edistämällä hyviä etätyöskentelyn muotoja kaavoituksen keinoin. Lisäksi hankkeessa kehitettiin kaavoitusta huomioimaan paremmin tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeet ja asuntotuotanto.

Hankkeessa saadun tuloksen mukaan hyvät etätyöolosuhteet edellyttävät hieman tavanomaista suurempaa asuntokokoa, tilojen muunneltavuutta ja etätyöskentelyyn käytettävissä olevia asukkaiden yhteiskäyttötiloja. Myös lähiympäristön viihtyisyys, asuinalueen yhteisöllisyys, kestävät liikkumisen muodot sekä helposti hyödynnettävät lähipalvelut tukevat etätyöskentelyä. 

Etätyöskentelyn yleistyessä työmatkat ja työasiamatkat vähenevät, mutta vastaavasti asiointimatkat saattavat lisääntyä. Tästä huolimatta etätyöskentelyn lisääntyminen koko Porvoon alueella vähentäisi hieman autolla tehtäviä matkoja ja samalla liikkumisen päästöjä. Asuntojen koon kasvattaminen lisäisi asumisen ilmastovaikutusta, mutta onnistuneet suunnitteluratkaisut tukevat kestävää elämäntapaa.

Vanha suunnitteluaineisto

Valitettavasti aineistoissa esiintyy vielä joitakin saavutettavuuspuutteita. Parannuksia aineistojen saavutettavuuteen tehdään jatkuvasti. Porvoon kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta saavutettavuudesta info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Toimitamme myös erikseen pyydettäessä saavutettavaa aineistoa.