Hoppa till innehåll

Staden utreder behov av att använda Virvik för rekreation

Borgå stad utreder under våren och sommaren på vilka sätt man önskar använda Virvik för rekreation i framtiden.

Lenkkeilijä metsässä.

Staden håller på att utarbeta en utvecklingsplan för Virvik där områdets framtid på lång sikt fastställs. För utvecklingsplanen samlas information och idéer in både genom en enkät och vid ett invånarmöte.
− Genom utvecklingsplanen vill vi skapa en vision för en framtida utveckling i Virvikområdet som baserar sig på Borgåbornas önskemål och behov samt på områdets starka sidor och attraktionsfaktorer. Vi vill utreda hur mycket och hurdan verksamhet som betjänar rekreation och friluftsliv man önskar få till området i framtiden, säger stadsplaneringschef Jarkko Lyytinen.

− Slutresultatet av utvecklingsplanen blir att vi får alternativa utvecklingsscenarion med preliminära kostnadsberäkningar för områdets framtid till stöd för kommande beslutsfattande och fortsatt planering.
Virvik är redan nu ett populärt rekreationsområde. I området finns bland annat en golfbana, en frisbeegolfbana, stadens badstrand, en naturstig, en friluftsled samt ungdomstjänsternas frilufts- och lägerområde. I Virvik finns dessutom omfattande och enhetliga skogsområden som staden äger. En viktig del av utarbetandet av utvecklingsplanen är att undersöka samordning av rekreationsanvändningen och naturvärdena.

Bakgrunden till utarbetandet av utvecklingsplanen för Virvik är fullmäktigeinitiativet från år 2022 om att utveckla Virvik till Borgås bästa frilufts- och rekreationsområde.
Utvecklingsplanen utarbetas som konsultarbete som har beställts av Sitowise Oy. Utarbetandet av utvecklingsplanen styrs av stadens branschövergripande expertgrupp med representanter för stadsplanering, stadsinfra, miljövård, fritidstjänster och lokaltjänster. Utvecklingsplanen blir färdig hösten 2024.


Utvecklingsplanen utarbetas i samråd med Borgåbor

Man vill höra vad Borgåborna tänker om områdets värden och starka sidor samt utreda hurdana långsiktiga utsikter, önskemål och behov det kan finnas för användning av Virvik för rekreation.
Arbetet inleds med en enkät, som riktas till kommuninvånarna, och ett invånarmöte. Invånarmötet ordnas på ungdomslokalen Zentra på adressen Mannerheimgatan 20, 14.5.2024 kl. 17–19. Syftet med workshoppen är att diskutera områdets utveckling, samla in tankar om behov och önskemål samt tillsammans komma med idéer om områdets möjligheter.
Beslutsfattare och stadens sakkunniga kommer att höras i egna separata workshoppar.


Enkäten om utvecklingen av Virvik kan besvaras fram till 2.5–19.5.2024

Med enkäten som är öppen för alla vill man utreda invånarnas önskemål om Virviks framtid och utveckling. Enkäten öppnas 2.5.2024 och kan besvaras på stadens webbplats. Pappersversionen av enkäten kan besvaras på servicekontoret Kompassen.
− Vi önskar att enkäten besvaras inte bara av de nuvarande användarna av området utan också av dem som ännu inte har hittat området men som i framtiden skulle kunna njuta av dess rekreationsmöjligheter. Virvik är en fantastisk plats som kan utvecklas till ett ännu mer attraktivt frilufts- och rekreationsområde som bättre betjänar Borgåborna, berättar fritidsdirektör Minna Särelä.