Siirry sisältöön

Kaupunki selvittää Virvikin virkistyskäyttötarpeita

Porvoon kaupunki selvittää kevään ja kesän aikana minkälaisia virkistyskäyttötarpeita Virvikiin kohdistuu tulevaisuudessa.

Lenkkeilijä metsässä.

Kaupunki on laatimassa Virvikin kehittämissuunnitelmaa, jossa määritellään alueen tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Kehittämissuunnitelmaa varten kerätään tietoja ja ideoita sekä kyselyllä että asukastilaisuudessa.
− Kehittämissuunnitelmalla halutaan luoda porvoolaisten toiveisiin ja tarpeisiin sekä alueen vahvuuksiin ja vetovoimatekijöihin pohjautuva visio Virvikin alueen tulevasta kehityksestä. Haluamme selvittää, paljonko ja minkälaista virkistystä ja ulkoilua palvelevia toimintoja alueelle toivotaan tulevaisuudessa, sanoo kaupunkisuunnittelupäällikkö Jarkko Lyytinen.
− Kehittämissuunnitelman lopputuloksena alueen tulevaisuudesta saadaan vaihtoehtoisia kehitysskenaarioita karkeine kustannusarvioineen tulevan päätöksenteon ja jatkosuunnittelun tueksi.
Virvik on jo nyt suosittu virkistysalue. Alueella on mm. golfkenttä, frisbeegolfrata, kaupungin uimaranta, luontopolku, ulkoilureitti ja nuorisopalveluiden leiri- ja retkialue. Lisäksi Virvikissä on laajat ja yhtenäiset kaupungin metsäalueet. Virkistyskäytön ja luontoarvojen yhteensovittamisen tutkiminen on tärkeä osa kehittämissuunnitelman laadintaa.
Virvikin kehittämissuunnitelman laatimisen taustalla on vuoden 2022 valtuustoaloite, jonka mukaan Virvikistä tulisi kehittää Porvoon paras ulkoilu- ja virkistysalue.

Kehittämissuunnitelma laaditaan konsulttityönä ja työ on tilattu Sitowise Oy:ltä. Kehittämissuunnitelman laadintaa ohjaa monialainen kaupungin asiantuntijaryhmä kaupunkisuunnittelusta, kaupunki-infrasta, ympäristönsuojelusta, vapaa-aikapalveluista ja toimitilapalveluista. Kehittämissuunnitelma valmistuu syksyllä 2024.


Kehittämissuunnitelmaa tehdään porvoolaisia kuullen

Porvoolaisilta halutaan saada ajatuksia alueen arvoista ja vahvuuksista sekä selvittää pitkän aikavälin näkymiä, toiveita ja tarpeita virkistyskäytölle Virvikissä.
Työ käynnistyy kuntalaisille suunnatulla kyselyllä ja asukastilaisuudella. Asukastilaisuus järjestetään nuorisotila Zentrassa, osoitteessa Mannerheiminkatu 20, 14.5.2024 klo 17–19. Työpajan tavoitteena on keskustella alueen kehittämisestä, koota ajatuksia tarpeista ja toiveista sekä ideoida yhdessä alueen mahdollisuuksia.
Päättäjiä ja kaupungin asiantuntijoita tullaan kuulemaan omissa erillisissä työpajoissa.


Kysely Virvikin kehittämisestä on auki 2.5.-19.5.2024

Kaikille avoimella kyselyllä halutaan selvittää asukkaiden toiveita Virvikin tulevaisuudesta ja kehittämisestä. Kysely aukeaa 2.5.2024 ja siihen voi vastata kaupungin verkkosivuilla. Kyselyn paperiseen versioon voi vastata palvelupiste Kompassissa.
− Toivomme kyselyyn vastauksia alueen nykyisten käyttäjien lisäksi myös heiltä, jotka eivät vielä ole löytäneet aluetta, mutta voisivat nauttia alueen virkistysmahdollisuuksista tulevaisuudessa. Virvik on upea paikka, josta voidaan kehittää entistä houkuttelevampi ja porvoolaisia paremmin palveleva ulkoilu- ja virkistysalue, vapaa-aikajohtaja Minna Särelä kertoo.