Hoppa till innehåll

Arbetet med delgeneralplanen framskrider med utvärdering av fyra alternativ: Kungsporten blomstrar, Två stationer – en stad, Nya grannar och Expansion av stora mått

Arbetet med delgeneralplanen för de centrala stadsområdena i Borgå fortsätter med utvärdering av konsekvenserna av strukturmodellerna. Fyra alternativa strukturmodeller har utarbetats på basis av invånarnas idéer: Kungsporten blomstrar, Två stationer – en stad, Nya grannar och Expansion av stora mått. Strukturmodellerna beskriver på en grov nivå huvudlinjerna för utvecklingen av samhällsstrukturen och tillväxtens riktning. Tidsmålet för delgeneralplanen är till 2050.

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig

Borgå stads planläggningsöversikt 2022 har blivit färdig. I översikten som publiceras årligen har det samlats uppgifter om stadens alla planprojekt som kommer att bli anhängiga och om pågående projekt. Viktiga planeringsprojekt i Borgå är bl.a. Edelfeltstranden, Borgå parkgata (Västra Mannerheimleden), träkvarteren på Västra åstranden, kompletterande byggande i centrum och delgeneralplanen för de centrala stadsdelarna som siktar på år 2050. Översikten presenterades till stadsutvecklingsnämnden vid nämndens möte 18.1.2022.