Hoppa till innehåll

Kategori: Planläggning

Bläddra efter kategori

Fullmäktige i Borgå behandlar planen för Borgå Energi på nytt på grund av problem med jäv

Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på grund av ett problem med jäv. I praktiken kan den nya behandlingen beslutas om samtidigt som stadsstyrelsen i juni behandlar laglighetsövervakningen av fullmäktiges beslut. I detta samband föreslås att stadsfullmäktige behandlar detaljplanen för Borgå Energi på nytt.

Planeringen av träkvarteret på västra åstranden fortsätter

Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund av det förslag som vann anbudsförfarandet om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett år sedan på våren. TILA Group Oy valdes till stadens samarbetspartner. Som bäst utarbetas en detaljplan för träkvarteret. Utkastet till detaljplan var framlagt vid årsskiftet 2019 – 2020. Avsikten är att förslaget till detaljplan läggs fram på hösten 2020.