Hoppa till innehåll

Framläggning av gatuplanen för Stengård

Av de fyra gatorna i detaljplanen 492 Ebbo stengård, dvs. Koltrastvägen, Stenskvättan, Stentrastvägen och Blåtrastgränden, har det utarbetats förslag till gatuplaner.

Porvoon kaupungin tunnus.

Planerna hålls offentligt framlagda 15.11.–29.11.2023 på stadens webbplats samt i pappersform på servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, 06100 Borgå.
Planeringen av Ebbo Stengård startade i början av året 2023 enligt stadsfullmäktiges beslut i december 2022. Tidtabellen för att bygga gatorna är inte ännu klar.