Hoppa till innehåll

Ändring av detaljplan för skola inleds i Kerko

En ändring av detaljplanen för tomten för Jokilaakson koulu och skolans närområden inleds med tanke på framtida behov av Jokilaakson koulu, förskoleundervisning och småbarnspedagogik. Arbetet siktar långt in i framtiden, leasingavtalet på huvudbyggnaden gäller ännu åtta år.

Till stadsutvecklingsnämnden ges vid mötet den 21. november ett förslag att inleda en ändring av detaljplanen för tomten för Jokilaakson koulu och de områden som ligger sydväst om den så att en ny plats kan anvisas för Jokilaakson koulu och ett daghem inom det område som avgränsas av Henttalavägen och Runnivägen.

Den gamla skolbyggnaden i Kerko på skolans tomt får inte rivas eftersom den har skyddats med en individuell skyddsbeteckning (sr-2) i detaljplanen som godkändes 2014.

På lång sikt borde man söka en ny plats för skolan och daghemmet för att lösa dessa lokalbehov samt för att säkra skyddet av den gamla skolbyggnaden. Omedelbart sydväst om tomten för Jokilaakson koulu, på ett område begränsat av Henttalavägen och Runnivägen, finns ett område som staden äger och där en ny skola och ett nytt daghem kunde placeras, men det skulle kräva en ändring av detaljplanen. Den nuvarande tomten för Jokilaakson koulu kunde utredas med en detaljplaneändring för boende antingen delvis eller helt. Bevarandet av den gamla skolbyggnaden i Kerko bör vara utgångspunkten för detaljplaneändringen, men byggnadens användningsändamål skulle ändras. Om skolans gymnastiksalsbyggnad förblir fortfarande i skolans bruk, kunde en del av den nuvarande tomten för Jokilaakson koulu fortfarande anvisas för skolans behov i detaljplanen.