Siirry sisältöön

Asemakaavamuutos koulua varten käynnistyy Kerkkoossa

Jokilaakson koulun, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeita varten käynnistetään asemakaavamuutos Jokilaakson koulun tontin ja koulun lähialueiden osalta. Työ tähtää pitkälle tulevaisuuteen, nykyisen koulun päärakennuksen leasingvuokra-aikaa on kahdeksan vuotta jäljellä.

Kaupunkikehityslautakunnalle esitetään kokouksessa 21. marraskuuta, että asemakaavamuutos käynnistetään Jokilaakson koulun tontin ja sen lounaispuolella olevien alueiden asemakaavan muuttamiseksi niin, että Jokilaakson koululle ja päiväkodille voidaan osoittaa uusi paikka Henttalantien ja Runnintien rajaamalta alueelta.

Nykyisen koulun tontilla sijaitseva vanha Kerkkoon koulurakennus on suojeltu vuonna 2014 hyväksytyssä asemakaavassa rakennuskohtaisella suojelumerkinällä (sr-2) eikä sitä saa purkaa.

Pidemmällä tähtäyksellä Jokilaakson koulun ja päiväkodin tilatarpeiden ratkaisemiseksi sekä vanhan koulurakennuksen suojelun varmistamiseksi tulisi etsiä koululle ja päiväkodille uusi sijaintipaikka. Välittömästi Jokilaakson koulun tontin lounaispuolella Henttalantien ja Runnintien rajaamalla alueella on kaupungin omistamaa aluetta, jonne uusi koulu ja päiväkoti voitaisiin sijoittaa, mutta se vaatisi asemakaavan muuttamista. Jokilaakson koulun nykyinen tontti voitaisiin tutkia asemakaavamuutoksella asumiseen joko osittain tai kokonaan. Kerkkoon vanhan koulurakennuksen säilyttämisen tulee olla asemakaavamuutoksen lähtökohtana, mutta rakennuksen käyttötarkoitus muuttuisi. Jos koulun liikuntatilat jäävät edelleen koulun käyttöön, niin osa nykyisen Jokilaakson koulun tontista voitaisiin osoittaa edelleen asemakaavassa koulun tarpeisiin.