Hoppa till innehåll

Planeringen av omgivningen av Borgå torg börjar – byggandet kunde infalla åren 2026–2030

En noggrannare planering av Borgå torg och dess omgivning håller på att komma i gång, som det nu ser ut kommer de egentliga ombyggnadsarbetena att ske åren 2026–2030. Stadsutvecklingsnämnden behandlar vid sitt möte den 16 januari upphandling av planering av torget och anslutande gator samt beslutar om parkeringsriktlinjer som ska utgöra en bakgrund för planeringen.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

Torgets omgivning utvecklas enligt detaljplanen

Detaljplanen för Borgå torg och dess närliggande omgivning godkändes hösten 2022. Enligt den nya detaljplanen kommer det i framtiden att på torget finnas mera torgverksamhet och områden som stöder vistelse och evenemang. Enligt den gällande planen finns det på torget inte längre parkeringsplatser och busshållplatserna finns på torgets kanter.
– Torget är hjärtat i Borgå centrum och därför är det för hela centrumområdet viktigt att området görs livligt och förnyas. Något synligt kommer det ännu inte att ske på några år eftersom planeringsarbetet har flera etapper. Målet är hela tiden att skapa ett levande och fungerande centrum där varje rörelseform fungerar så smidigt som möjligt, säger stadsutvecklingsdirektör Dan Mollgren.

– Ombyggnaden av torget är en stor helhet där man utöver torgets verksamheter och lokaler ska beakta trafikens och parkeringens behov. Enligt stadens målsättningar är det viktigt att kollektivtrafiken, gång- och cykeltrafiken tryggas under de kommande åren. I centrum måste också finnas tillgängliga områden och ett behövligt antal parkeringsplatser. Själva byggfasen kan komma i gång tidigast år 2026 och projektet genomförs i tre block så, att arbetena blir färdiga under två–tre år, konstaterar Mollgren.

Beslutsförslaget till stadsutvecklingsnämnden är att översiktsplaneringen beställs av A-Insinöörit Civil Oy.

Stadsutvecklingsnämnden behandlar också parkeringsutredningen som nämnden bordlade i november.

– Parkeringsriktlinjerna behövs som underlag för planering av torget och gatorna även om ändringarna blir verklighet först när byggandet av torget och gatorna börjar om några år. Vårt beslutsförslag är alternativ ett, där det byggs busshållplatser vid torgets kanter och motsatta sidor av Biskopsgatan och Fredsgatan får cykelvägar, fortsätter Mollgren.

I parkeringsutredningen studerades det bland annat antalet och läget av bilplatser i området samt områdets blivande utveckling som gäller trafiken, parkeringen och markanvändningen.