Siirry sisältöön

Porvoon torin ympäristön suunnittelu käynnistyy – toteutus ajoittuisi vuosille 2026–2030

Porvoon torin ja sen ympäristön tarkempi suunnittelu on käynnistymässä ja varsinaiset muutostyöt toteutettaisiin näillä näkymin vuosien 2026–2030 välisenä aikana. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 16. tammikuuta torin ja siihen liittyvien katujen suunnittelun hankintaa sekä päättää pysäköintilinjauksista suunnittelun taustaksi.

Porvoon joki ja sillat ilmasta kuvattuna.

Torin ympäristöä kehitetään asemakaavan mukaisesti

Porvoon tori ja sen lähiympäristön asemakaava hyväksyttiin syksyllä 2022. Uuden asemakaavan mukaan torille sijoittuu jatkossa enemmän torikauppaa, oleilua ja tapahtumia palvelevia alueita. Voimassa olevan kaavan mukaisesti torilla ei jatkossa ole enää pysäköintialuetta ja linja-autopysäkit sijoittuvat torin laidoille.

– Tori on Porvoon keskustan sydän ja siksi alueen elävöittäminen ja uudistaminen on koko kaupunkikeskustalle tärkeää. Mitään näkyvää ei tapahdu vielä muutamaan vuoteen, koska suunnittelutyö on monivaiheinen. Tavoitteena on koko ajan luoda elävä ja toimiva keskusta, jossa jokainen liikkumismuoto toimii mahdollisimman sujuvasti, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren sanoo.

– Torin uudistus on laaja kokonaisuus, jossa tulee huomioida torin toimintojen ja tilojen lisäksi myös liikenteen ja pysäköinnin tarpeet. Kaupungin tavoitteiden kannalta on tärkeää, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun toimivuus taataan tulevina vuosina. Keskustassa täytyy myös olla esteettömiä alueita ja tarvittava määrä pysäköintipaikkoja. Itse toteutusvaiheeseen päästään aikaisintaan vuonna 2026 ja hanke tullaan toteuttamaan kolmessa lohkossa siten, että työt valmistuvat kahden-kolmen vuoden aikana, toteaa Mollgren.

Päätösesitys kaupunkikehityslautakunnalle on, että yleissuunnitteluvaiheen suunnittelu tilataan A-Insinöörit Civil Oy:ltä.

Kaupunkikehityslautakunta käsittelee myös pysäköintiselvityksen, jonka on laatinut WSP Finland Oy.

– Pysäköintilinjaukset tarvitaan pohjaksi torin ja katujen suunnittelulle, vaikka muutokset toteutuvat vasta sitten kun torin ja katujen rakentaminen toteutuu muutaman vuoden kuluttua. Esitämme päätettäväksi vaihtoehtoa yksi, jossa torin laidoille rakennetaan linja-autopysäkkejä ja Piispankadun ja Rauhankadun vastakkaisille puolille tulee pyörätiet, Mollgren jatkaa.

Pysäköintisselvityksessä tutkittiin muun muassa alueen autopaikkojen määrää ja sijaintia, sekä tutkittiin alueen tulevaa liikenteen, pysäköinnin sekä maankäytön kehitystä.