Hoppa till innehåll

Kategori: Planläggning

Bläddra efter kategori

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar

Byggandet av strandområdet på Västra åstranden i Borgå börjar synas och höras i november mellan gångbron och Alexandersgatans bro. På våren utfördes det redan saneringar av förorenad mark. I november börjar områdets stabilisering, dvs. förbättrande av markens bärighet för kommande bruk. På området har det planerats en ny park med namnet Alexpark, som ger stadens invånare mer trivsamma vistelseområden på Västra åstranden.

Berätta din åsikt om utkastet till Borgå stads program för boende

Utkastet till ett program för boende har blivit färdigt. Syftet med programmet är att främja invånarnas välfärd och göra det möjligt för invånarna att hitta en bra, ändamålsenlig bostad eller i bästa fall ett drömhem som motsvarar ens egna önskemål, beroende på livssituationen. Utkastet ska nu kommenteras av nämnder och invånare, varefter utkastet ännu preciseras. Förslaget till boendeprogram ska föras till stadsstyrelsen för att godkännas under hösten.

Preliminära utredningar för Kokon idrottscentrum blir färdiga

Utarbetandet av fastighets- och konceptutvecklingsplanen för Kokon idrottscentrum, som inleddes på våren, fortsätter till slutet av året. Avsikten med utvecklingsarbetet är att hitta lösningar för utveckling av området. De preliminära utredningarna börjar bli färdiga. På våren gjordes enkäter till stöd för utvecklingen av Kokon idrottscentrum. I tillägg till den öppna enkäten skickade konsulten en separat […]

Fullmäktige i Borgå behandlar planen för Borgå Energi på nytt på grund av problem med jäv

Stadsfullmäktige måste i augusti behandla på nytt återremitterandet av detaljplanen för Borgå Energi till behandling i stadsutvecklingsnämnden på grund av ett problem med jäv. I praktiken kan den nya behandlingen beslutas om samtidigt som stadsstyrelsen i juni behandlar laglighetsövervakningen av fullmäktiges beslut. I detta samband föreslås att stadsfullmäktige behandlar detaljplanen för Borgå Energi på nytt.

Planeringen av träkvarteret på västra åstranden fortsätter

Projektet med träkvarteret på västra åstranden framskrider. Planeringen av kvarteret som byggs söder om Konstfabrikens område inleddes på grund av det förslag som vann anbudsförfarandet om en samarbetsmodell och tomtöverlåtelse för ett år sedan på våren. TILA Group Oy valdes till stadens samarbetspartner. Som bäst utarbetas en detaljplan för träkvarteret. Utkastet till detaljplan var framlagt vid årsskiftet 2019 – 2020. Avsikten är att förslaget till detaljplan läggs fram på hösten 2020.