Hoppa till innehåll

Kategori: Planläggning

Bläddra efter kategori

Borgå stad får finansiering för främjande av möjligheter till distansarbete

Miljöministeriet har beviljat Borgå stad finansiering för studier av distansarbetets framtida behov och bostadsproduktionen, så att de ska stöda planeringen av planläggningen. Den beviljade finansieringen är totalt 52 500 euro, vilket motsvarar 70 procent av projektets kostnader. Projektarbetet avser Edelfelts strand i Haikoområdet som ska byggas till ett klimatneutralt bostadsområde. Projektet Perillä Edelfeltinrannassa (Framme i Edelfelts […]

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo

Byggarbeten av Sköldviks företagsområde börjar i Nyby i Kullo i februari 2021. Borgå stad och affärsverket Borgå vatten låter i enlighet med detaljplanen ”461 Kullo företagsområde” bygga gator, grönområden och ett vattenförsörjningsnät på norra sidan av Sköldviks raffinaderiområde. Till huvudentreprenör har valts Louhintahiekka oy. Arbetena ska bli färdiga i slutet av 2022. Sköldviks företagsområde har […]

Svara på enkäten: Vad tycker du är ett värdefullt, byggt område i Borgå

Borde man vid sidan av Gamla stan i Borgå bevara andra byggda områden i Borgå eller räcker det med skydd av byggnader? Ska de rivas och ska det byggas nytt? Berätta din åsikt om kulturmiljön i Borgå genom att besvara enkäten senast 9.2.2021. Genom enkäten utreder staden åsikter, önskemål, uppskattningar och utmaningar som är förknippade med bevarandet av kulturmiljöer. Enkäten är en del av den pågående kulturmiljöutredningen som utarbetas för en delgeneralplan för de centrala delarna. I enkäten kan du på kartan markera områden som du tycker är värda att bevaras eller behöver förnyas.