Hoppa till innehåll

Till Sjötullen och Vårdalsbacken planeras nytt byggande och tjänster – utkasten innehåller en ny konstgräsplan och boendeservice

Stadsplaneringen i Borgå har undersökt möjligheterna att utveckla markanvändningen i Sjötullen och Vårdalsbacken. Man har föreslagit både nytt bostads- och servicebyggande i båda planeringsområdenas detaljplaneutkast, som nu kommer att läggas fram i april-maj.

Detaljplaneutkastet för Sjötullen har framskridit – tre olika alternativ för genomförandet läggs fram
Det nya detaljplaneutkastet Sjötullen i Borgå centrum, nära Ånäshallen, möjliggör nytt boende i området, ett nytt daghem och en ny konstgräsplan. Planeringsområdet gränsar till Sjötullsgatan, Pellingevägen, Strandgatan och Stapelgatan och det omfattar grönområden, gator och Ånäshallens kvarter 180.

– Bakgrunden till detaljplaneutkastet är att Borgå stad har för avsikt att avstå från depån i Ånäshallen och det lönar sig att ta det område som blir ledigt i mer effektivt bruk. I Sjötullen planeras ett trivsamt och grönt bostadsområde. Den erbjuder också goda offentliga tjänster både för gamla och nya invånare i området. I Sjötullens planområde planeras ett nytt daghem och en konstgräsplan. Båda är efterlängtade förbättringar i centrumområdets servicestruktur, berättar stadsplanechef Emilia Saatsi från stadsplaneringen i Borgå.

Tre nya alternativa utkast till detaljplaneändring har utarbetats för Sjötullen. Dessa detaljplaneändringar och annat beredningsmaterial är framlagda 24.4.-30.5.2024 på stadens webbplats och i servicekontoret Kompassen. En enkät som behandlar också de alternativa utkasten publiceras på Sjötullens webbsida. Man kan också svara på den i Kompassen. Dessutom kan alla intresserade delta i en promenad i Sjötullens planområde måndag 20.5.2024 kl. 17.30–18.30. Promenaden startar vid norra ändan av Ånäshallen (Sjötullsgatan 3).

Nytt bostadsbyggande planeras i Vårdalsbacken – plats har reserverats också för serviceboende

När stadsplaneringen i Borgå lägger fram Vårdalsbackens detaljplaneutkast fortsätter utvecklingen av området i enlighet med generalplanen. I detaljplaneutkasten möjliggörs anpassningen av låghus, radhus, parhus och egnahemshus till den befintliga strukturen.

– Vårdalsbackens nya detaljplan möjliggör förutom ett mångsidigt bostadsbyggande också att serviceboende för äldre samt bostads- och arbetsutrymmen för personer med utvecklingsstörning placeras i Vårdalsbackens område. Också de nuvarande egnahemshusens behov har tagits noggrant i beaktan i planläggningen. Dessutom har man i planeutkastet satsat på kontinuiteten av skogs- och grönområden, beskriver planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Vårdalsbackens detaljplaneutkast och annat material i anknytning till det hålls framlagda 24.4-30.5.2024. Detta material är tillgängligt på stadens webbplats eller servicekontoret Kompassen.