Hoppa till innehåll

DP 527 Sjötullen

Utkast till påseende 24.4–30.5.2024.

Planpromenaden ordnas måndag 20.5.2024 kl. 17.30–18.30. Starten är vid norra ändan av Ånäshallen (Sjötullsgatan 3).

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga upp ett trivsamt och grönskande bostadsområde och placera ett daghem och en idrottsplats i området. Byggandet styrs så att det verkställer stadens mål för energieffektivt och kolneutralt byggande.

Planen gör det möjligt att bygga nya bostäder i närheten av tjänsterna i Borgå centrum.

Beredningen av planarbetet inleddes år 2017. Detaljplanearbetet ingår i stadsplaneringens arbetsprogram med namnet Sjötullen DP 527. De första utkasten var till påseende 7.12.-23.12.2022 och 2.1.-20.1.2023.

Utkastskedet (beredningsskedet)

Tre nya utkast till detaljplaner och övrigt materialet hålls framlagda i enlighet med 30 § i markanvändnings- och byggförordningen 24.4–30.5.2024 på stadens webbplats samt i servicekontoret Kompassen, Krämaretorget B, tfn 020 692 250.

Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter kan sändas eller lämnas skriftligt tillservicekontoret Kompassen, Krämartorget B (PB 23, 06101 Borgå eller kirjaamo@porvoo.f) senast 30.5.2024 klockan 15. Skriv beteckningen ”DP 527 Sjötullen” på kuvertet eller i meddelandefältet.

En enkät har också utarbetats om detaljplaneutkastet. I enkäten kan man svara på frågor om detaljplaneutkastet och lämna öppen respons om de olika alternativen. Du kan svara i enkäten antingen elektroniskt från länken som givits nedan eller via pappersenkät i stadens servicekontor Kompassen. Svarstiden är till 30.5.2024.

Material i utkastskedet 2024

Material i utkastskedet 2022

Utredningar

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.