Hoppa till innehåll

DP 527 Sjötullen

Stadsplaneringen ordnar en promenad i planområdet för Sjötullen, som invånare och intressenter kan delta i. Under promenaden får man höra om det nya planutkastet och ställa frågor om planarbetet till stadsplaneringens representanter. Promenaden ordnas torsdag 26.10.2023 kl. 17.30–18.30. Starten är vid norra ändan av Ånäshallen.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att bygga upp ett trivsamt och grönskande bostadsområde och placera ett daghem och en idrottsplats i området. Byggandet styrs så att det verkställer stadens mål för energieffektivt och kolneutralt byggande.

Planen gör det möjligt att bygga nya bostäder i närheten av tjänsterna i Borgå centrum.

Beredningen av planarbetet inleddes år 2017. Detaljplanearbetet ingår i stadsplaneringens arbetsprogram med namnet Sjötullen och Ånäshallen DP 527.

Utkastskedet (beredningsskedet)

I utkastskedet ordnas ett hörande (MarkByggL 62 §, MarkByggF 30 §). Under hörandet läggs plan-utkastet och det övriga planeringsmaterialet fram på servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B, gatuplanet) samt på Borgå stads webbplats www.borga.fi. Intressenterna reserveras möjlighet att framföra skriftliga åsikter.

Planeringsmaterialet till påseende 7.12.-23.12.2022 och 2.1.-20.1.2023.

Material i utkastskedet

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.