Hoppa till innehåll

Nytt planprojekt under arbete i Kungsporten – målet är att skapa bättre möjligheter för affärs- och kontorsbyggande på Harabackagatan

Stadsplaneringen i Borgå har berett för framläggning ett utkast till detaljplan för området kring Harabackagatan i Kungsporten. Syftet med denna ändring av detaljplanen är att utveckla markanvändningen inom planeringsområdet till en enhetlig helhet och producera livskraftiga tjänster och arbetsplatser i Borgå.

Bakgrunden till ändringen av detaljplanen är en gammal detaljplan som gäller i området och som endast delvis har genomförts. Med den gällande detaljplanen har det varit möjligt att bygga i synnerhet kontorsutrymmen i området kring Harabackagatan, men projektet har endast resulterat i ett höghus med kontorsutrymmen i området. Aktörer inom handel har dock visat intresse för planeringsområdet, och med undantagslov har en partihandlare etablerat sig i området. Eftersom aktörerna inom handel visade intresse för planeringsområdet utarbetade man år 2022 en markanvändningsplan som utgjorde grunden för det nu beredda utkastet till detaljplan.

– De centrala målen med utkastet till detaljplan för Harabackagatan är bland annat att möjliggöra byggande av industrikvarter som inte stör affärer, lokaler och miljön. Syftet med planutkastet är också att uppdatera planbeteckningarna och -bestämmelserna så att de stämmer överens med de aktuella bestämmelserna för handel, berättar planläggaren Johannes Korpijaakko från Borgå stad.

Utkastet till detaljplan hålls framlagt 21.3–26.4.2024 och om projektet kan lämnas åsikter till stadens registratorskontor.