Hoppa till innehåll

Ändring av stranddetaljplan för Långholmen i Sondby för godkännande

På Långholmens område i Sondby i Borgå skärgård har stranddetaljplanen ändrats och denna planändring föreslås bli godkänd vid stadsutvecklingsnämndens möte 4.6.2024. Planändringen gör det möjligt att utveckla turisttjänsterna på planeringsområdet.

På planändringsområdet finns en bebyggd semesterbyggnad samt en bastu. Mindre konstruktioner i området är trätaket och den gamla skärgårdsfastighetens ekonomibyggnad. Planeringsområdet är ett skogsområde som är typiskt för Borgå skärgård. Ändringen av stranddetaljplanen möjliggör byggrätt i sin helhet 880 m2-vy, varav 570 m2-vy byggrätt för turisttjänster och 310 m2-vy bastuutrymmen.

Ändringen av stranddetaljplanen inleddes på markägarens initiativ. Stadsutvecklingsnämnden godkände i mars 2021 programmet för deltagande och bedömning som föreslogs för projektet. Nämnden ansåg att utformningen av byggnadsmassan och anpassningen till stranden ska garanteras genom planbestämmelser, illustrationer som bifogas planhandlingarna och tillräckliga bygganvisningar. Nämnden gav också anvisningar om att planbestämmelsen för bastubyggnaderna ska anges så att bastubyggnaderna endast får inrymma bastur, omklädningsrum och utrymmen för att svalka sig. Planförslaget hölls framlagt 31.5–30.6.2023. Ändringen av stranddetaljplanen har gjorts av Tengbom Oy.