Siirry sisältöön

Sondbyn Långholmenin ranta-asemakaavan muutos hyväksyttäväksi

Porvoon saaristossa Sondbyssä sijaitsevalle Långholmenin alueelle on tehty ranta-asemakaavan muutos ja tämä kaavamuutos esitetään hyväksyttäväksi kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 4.6.2024. Kaavamuutos mahdollistaa matkailupalveluiden kehittämisen suunnittelualueella.

Kaavamuutosalueella on yksi rakennettu lomarakennus sekä sauna. Pienempiä rakenteita alueella ovat puukatos ja vanhan saaristotilan talousrakennus. Suunnittelualue on Porvoon saaristolle tyypillistä metsäaluetta. Ranta-asemakaavan muutos mahdollistaa kokonaisuudessaan rakennusoikeutta 880 k-m2, josta 570 k-m2 matkailupalveluiden rakennusoikeutta ja 310 k-m2 saunatiloja.

Ranta-asemankaavan muutos käynnistyi maanomistajan aloitteesta. Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi hankkeelle esitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman maaliskuussa 2021. Lautakunta katsoi, että rakentamisen massoittelu ja sopeutuminen rantamaisemaan tulee varmistaa kaavamääräyksin, kaava-asiakirjoihin liitettävin havainnollistavin kuvin sekä riittävin rakennustapaohjein. Lisäksi lautakunta ohjasi, että kaavamääräys alueelle tulee esittää siten, että saunarakennukset voivat sisältää ainoastaan sauna-, puku- ja vilvoittelutiloja. Kaavaehdotus oli nähtävänä 31.5.-30.6.2023. Ranta-asemakaavan muutoksen laatijana on toiminut Tengbom Oy.