Hoppa till innehåll

Utkastet till detaljplan för nya Peipon koulu läggs fram till påseende 19.6

Peipon koulu, allaktivitetshuset och affärscentret i Gammelbacka centrum har byggts på 1970- och 80-talen. De närmar sig slutet av sin livslängd och enligt utredningar lönar det sig inte att renovera dem. Borgå stad har inlett ett detaljplanearbete som gäller hela Gammelbacka centrum, men det mest brådskande planprojektet i området är förnyelsen av Peipon koulu.

Gammelbacka

Målet med planarbetet för Peipon koulu är att möjliggöra byggandet av en ny skola för årskurserna 1–6 i Gammelbacka centrum. Syftet med planen är också att skydda Gammelbacka gårds gamla alléer och lösa de problem som genomfartstrafiken orsakar i parkområdet.

Staden har arbetat med detaljplanen för den nya skolan i Gammelbacka och lägger fram utkastet till detaljplaneändring onsdag 19.6.2024. Planeringsområdet i denna planändring omfattar det nuvarande allaktivitetshuset, parkområden intill det och gatuområden för gång- och cykeltrafik. Till området i detaljplaneändringen hör också parkeringsplatserna vid bäcken i Gammelbacka samt lindalléerna, men området för nuvarande Peipon koulu ingår inte i planeringsområdet. I planändringen placeras den nya skolan bredvid den gamla skolan, varvid det inte behövs tillfälliga lokaler.

– Det är viktigt att Peipon koulu förnyas, eftersom skolan är en tjänst som ökar den sociala jämlikheten i Gammelbacka och som också engagerar områdets vuxna i verksamheten. Peipon koulu är en viktig miljöfaktor i Gammelbacka centrum med sina gårdar och spelplaner. Byggandet av den nya skolan ger staden möjlighet att genom byggande höja kvalitetsnivån på Gammelbacka centrum och uppskattningen av området, berättar planläggare Anne Rihtniemi-Rauh.

Detaljplaneutkastet Gammelbacka, Peipon koulu DP 570 finns till påseende 19.6–9.8.2024 på stadens webbplats och i servicekontoret Kompassen (Krämaretorget B). Onsdag 26.6 kl. 15.00–18.00 ordnas ett diskussionsmöte som är öppet för alla i Alvarshörnan i Gammelbacka allaktivitetshus. Välkommen!