Hoppa till innehåll
boendetjänster -

Borgå deltar i en unik undersökning om boendetjänster för personer under rehabilitering av mental hälsa

Borgå stad och den neurovetenskapliga forskningsenheten vid Uleåborgs universitet inleder den första undersökningen i sitt slag om boendetjänster för vuxna under rehabilitering av mental hälsa.

vasta-auenneet lehdet puussa

Med hjälp av undersökningen kan innehållet i boendetjänsternas rehabilitering i Borgå jämföras internationellt och utvecklas målmedvetet.

Boendetjänsterna bedöms genom att kombinera ett internationellt klassificeringssystem och en kvalitetsmätare som tagits fram för att användas i undersökningen. Detta är första gången i världen som forskningsmätarna i fråga används samtidigt. På så sätt kan boendetjänsternas rehabilitering i Borgå bedömas och jämföras internationellt.

 – Genom att klassificera enheterna med forskningsdata kan vi bättre bedöma vilka slags tjänster ges och för vem. Så här kan man ge ändamålsenlig service tillräckligt länge, säger doktorand Erfan Jahangiri. Respektive enhet kan med kvalitetsmätarna vidareutveckla sin verksamhet på basis av forskningsdata.

Boendetjänsterna för personer under rehabilitering av mental hälsa har inte undersökts tillräckligt i Finland, och internationell forskning i detta är tyvärr ringa. Det finns flera enheter för boendetjänster med klienter under rehabilitering av mental hälsa i Borgånejden.

– I dagsläget är tjänstens tillräcklighet och ändamålsenlighet problematisk, både ur boendeenheternas och klientens perspektiv, säger Erfan Jahangiri.

Den första seminariedagen för aktörer inom boendetjänsterna som deltar i forskningen hålls den 3 juni. Borgå stad skickar en separat inbjudan och mer information om seminariedagen till deltagarna.

 – Ur Borgå stads perspektiv är det fint att vara med i unik forskning och främja välbefinnandet hos kommunens invånare, säger Alexandra Blomqvist, ledande socialarbetare inom stadens socialarbete för vuxna.
Mer information om forskningen:

  • Borgå stad och den neurovetenskapliga forskningsenheten på Uleåborgs universitet ansvarar för forskningen.
  • Enheterna för boendetjänster klassificeras med ett internationellt klassificeringssystem (STAX-SA) och undersöker samtidigt verksamheten på enheterna i fråga med kvalitetsmätare (QuIRC-SA) som tagits fram för forskningsbruk.
  • Resultaten från forskningen behandlas anonymt så att varken enskilda enheter eller klienter kan identifieras.
  • Resultaten används för att ta fram vetenskapliga publikationer och Borgå stad har inte tillgång till behandlingen eller tolkningarna.