Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsens beslut 27.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Borgås viktigaste intressebevakningsmål åren 2022-2023

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna Borgå stads mål för intressebevakningen för åren 2022-2023.

Intressebevakningsmålen är en sammanfattning av stadens viktigaste mål och grundläggande budskap i sådana frågor som staden inte direkt kan själv besluta om – när man på regionala, nationella eller internationella forum måste påverka lagstiftning, resurser och beslut som möjliggör Borgås och Borgåbornas utveckling, tillväxt och välfärd. Målen med intressebevakningen bygger på stadsstrategin.

År 2022 har man identifierat följande viktiga mål i intressebevakningen:

  • Modellen med enhetskommuner ska slopas – städerna ska ha ett starkt självstyre
  • Ekonomiskt hållbara städer
  • Östbanan ska beaktas i planeringen av markanvändningen och planläggningen
  • Borgå ska delta i MBT-förfarandet
  • Sköldviks gröna omställning är till nytta för hela Finland
  • Staten ska delta i vägprojekten

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.