Siirry sisältöön

Kaupunginhallituksen päätökset 27.6.2022

Porvoon kaupungin tunnus.

Porvoon keskeiset edunvalvontatavoitteet vuonna 2022–2023

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Porvoon kaupungin edunvalvontatavoitteet vuosille 2022-2023.

Edunvalvontatavoitteisiin on tiivistetty kaupungin tärkeimmät tavoitteet ja perusviestit sellaisissa asioissa, jotka eivät ole suoraan kaupungin itse päätettävissä – kun Porvoon ja porvoolaisten kehittymisen, kasvun ja hyvinvoinnin mahdollistavaan lainsäädäntöön, resursseihin ja päätöksiin pitää vaikuttaa alueellisilla, kansallisella tai kansainvälisillä foorumeilla. Edunvalvonnan tavoitteet perustuvat kaupunkistrategiaan.

Vuonna 2022 edunvalvonnassa on tunnistettu seuraavat keskeiset tavoitteet:

  • Irti yhtenäiskuntamallista – kaupungeille vahva itsehallinto
  • Taloudellisesti kestävät kaupungit
  • Itärata pitää huomioida maan käytön suunnittelussa ja kaavoituksessa
  • Porvoo mukaan MAL-menettelyyn
  • Kilpilahden vihreän siirtymä hyödyttää koko Suomea
  • Valtio mukaan tiehankkeisiin

Muut asiat

Muut asiat kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esitysten mukaisesti.