Hoppa till innehåll

Välkommen på temadag för organisationer inom missbrukar- och mentalvårdstjänster

Behöver du eller din närstående stöd i missbrukar- eller mentalvårdsfrågor? Vill du veta mer om temat i allmänhet? Kom och bekanta dig med organisationer inom missbrukar- och mentalvårdstjänster vid Borgå huvudbibliotek 9.11.2022 klockan 14–18. Vid utställningsborden i bibliotekets entré kan du bekanta dig med följande organisationer och tjänster: Borgå mentalvårds- och missbrukartjänster och Uppsökande närarbete, […]

personal -

Resursbrist inom den finskspråkiga talterapin lindras med köpta tjänster

Det är för närvarande resursbrist vid Borgå stads finskspråkiga talterapi. Därför köper staden i den mån det är möjligt in all talterapiservice av privata tjänsteleverantörer. Det görs via den medicinska rehabiliteringen för barn.  – Situationen är svår, men vi försöker hela tiden hitta lösningar genom att rekrytera och att anlita köpta tjänster, säger servicechef Eliisa […]