Hoppa till innehåll
barnrådgivning -

Rådgivningsverksamhetens 100 år firas i Borgå

Rådgivningarna i Borgå firar 100-årsjubileet för rådgivningsverksamheten i Finland 12.10.2022 vid sidan av arbetet tillsammans med personalen och kunderna.

Mustavalkoinen kuva, jossa lääkäri tutkii vauvaa ja kolme naista seuraavat tilannetta.

Stadens förebyggande tjänster tackar personalen för deras fantastiska arbete och bjuder hälsovårdarna på kaffe och kaka. Också de tidigare arbetstagare som redan gått i pension har fått en inbjudan att komma för att fira och minnas åren i arbetet som hälsovårdare.

På mödra- och barnrådgivningarna arbetar sammanlagt 18 hälsovårdare vid tre olika verksamhetsställen: Familjecentret vid Konstfabriken, Vårberga och Gammelbacka. I Borgå föds cirka 400 barn per år och nativiteten har börjat öka en aning i Borgå. Årligen besöker cirka 3400 barn barnrådgivningen i Borgå.

Egenvårdaren känner familjen

De långa klientrelationerna mellan hälsovårdaren och familjen skapar en förtroendefull grund för möten med familjen. Systemet med egenvårdare är därför mycket omtyckt i Borgå bland både familjer och anställda.

Hälsovårdaren känner till familjernas historia, de föränderliga livssituationerna, växelverkan i familjen och de sociala nätverken. Hälsovårdaren kan skräddarsy besökens innehåll med beaktande av familjens individuella stödbehov, rikta och ge stöd redan i ett tidigt skede eller hänvisa till andra tjänster.

Syftet med rådgivningsverksamheten är att främja hela familjens hälsa och välbefinnande samt förebygga problem i rätt tid. Verksamheten vid mödrarådgivningen främjar den gravida kvinnans, makens och fostrets hälsa och välmående och förebygger störningar under graviditeten.

Rådgivningen stöder växandet in i föräldraskapet

Hälsovårdaren ger stöd med början från graviditetstiden till växande in i föräldraskapet och utmaningar i vardagen, stöder efter barnets födsel den tidiga växelverkan mellan föräldrarna och barnet samt hjälper familjen under rådgivningstiden till sunda levnadsvanor, en hållbar och fungerande parrelation och en sund och trygg utvecklingsmiljö för barnet, tillsammans med multiprofessionella stödnätverk.

Under periodiska undersökningar och omfattande hälsoundersökningar på rådgivningen identifierar man med hjälp av olika screeningmetoder utmaningar och avvikelser som hänför sig till fysisk, psykisk och social tillväxt och utveckling samt hänvisar vid behov till fortsatt vård.

Barnrådgivningsverksamheten bidrar till att minska skillnaderna i hälsa och välfärd bland barn och familjer, förebygger utslagning och stärker folkhälsan. Vid rådgivningarna genomförs också det nationella vaccinationsprogrammet, och vaccinationstäckningen i Borgå är förenlig med det nationella referensvärdet.

Alla tiders finländsk uppfinning

Den första rådgivningsverksamheten anses ha börjat redan 1904 då Föreningen Mjölkdroppen började ge bidrag och rådgivning för mindre bemedlade mödrar. Våren 1921 ordnades den första hälsosysterutbildningen för sjukskötare och barnmorskor, och den första rådgivningen anses vara den rådgivningsstation för små barn som startade 1922 i Berghäll i Helsingfors, i en vedkällare vid Barnens borg.  Fram till 1944 fanns det redan trehundra rådgivningar i Finland och även mödrarådgivningsverksamheten inleddes 1945.

I början av 1900-talet var barndödligheten ett stort bekymmer och vart tionde barn dog före sin första födelsedag. Andra bekymmer för barnfamiljerna i början av 1900-talet var till exempel dålig mat och dålig hygien. Bristen på D-vitamin var också vanligt, vilket orsakade rakit hos många. När landet blev självständigt ansågs en förbättring av de sociala förhållandena och befolkningens hälsa som viktiga faktorer som förenar nationen.

Centrala personer för detta var Sophie Mannerheim och Arvo Ylppö som skapade visioner och startade rådgivningsverksamheten. Hälsosysterutbildningen kom till Finland och vidareutvecklades av Venny Snellman. Startkapitalet till Mannerheims barnskyddsförbund gavs av general Mannerheim. Efter inbördeskriget överfördes rådgivningsverksamheten från Föreningen Mjölkdroppen till MLL.

Rådgivningstjänsten som var gratis var mycket önskad och populär bland mödrarna. I arbetarklassen väckte detta dock stora misstankar och ibland var kvinnorna tvungna att föra sina barn i hemlighet till rådgivningen. Rådgivningsverksamheten fick mycket snart positiva konsekvenser också för statistiken i närområdena, när barndödligheten på tre år sjönk från 15 procent till tre.

Rådgivningarna blev kommunal service 1944 och ansvaret överfördes från MLL till samhället som en del av primärvården. I dag besöker nästan alla barnfamiljer (99,6%) som bor i Finland rådgivningen, och mödra- och spädbarnsdödligheten är bland de lägsta i världen. Rådgivningssystemet har också röstats i Yles enkät 2012 till den bästa finländska uppfinningen någonsin.

Bild: Borgå museum

Källor:

100-vuotias neuvola – kaikkien aikojen keksintö? Yle Uutiset 21.5.2022.
Neuvola – ehkäisevän terveydenhuoltomme menestystarina, Terveydenhoitaja 1/2022, 14–19.
THL: Nationella vaccinationsregistret och uppföljning av vaccinationsprogrammet.