Hoppa till innehåll

Johannahemmet och hemvården får tack i THL:s kundnöjdhetsenkät

Johannahemmet och hemvården vid Borgå stads äldreomsorg får utmärkt respons i Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät Berätta om din service.

THL kartlägger kundnöjdheten inom dygnetruntvård för äldre på nationell nivå. Nästan 42 000 klienter inom regelbunden hemvård och långvarigt serviceboende på olika håll i Finland svarade på enkäten våren 2022. THL har gjort en lista på de enheter som har klarat sig bäst i enkäten.

Klienterna fick berätta om sina erfarenheter om tjänstens kvalitet samt om hur väl tjänsten svarar på klientens önskemål och behov. Klienten fick ta ställning till bland annat hur trygg hen känner sig, om hjälpen och servicen är tillräcklig och hur vänlig personalen är. Klienten fick fylla i enkäten på egen hand eller tillsammans med en assistent.

Tf. servicedirektör Krister Lindman vid Borgå stads äldreomsorg och handikappservice är stolt över sin personal.

 – Våra anställda vet att deras arbete är extremt viktigt för våra klienter. God feedback på riksnivå känns speciellt bra i ett läge där hela vårdbranschen kämpar med personalbrist.

Flexibilitet och vänlighet hemvårdens trumfkort

Hemvården i Borgå betjänar cirka 600 kunder. Östra områdets hemsjukvårdare Carola Haddas-Backman gläder sig över den positiva responsen och berömmer sina kolleger.

 – Vi har väldigt duktiga hemvårdare. I offentligheten behandlas ofta bara det som fungerar dåligt, så beröm känns väldigt bra.

Haddas-Backman tror att den positiva feedbacken beror på hemvårdens personal är flexibel och har ett vänligt men bestämt grepp.

 – Alla våra klienter är olika och vården planeras enligt personens individuella behov. Vid behov ökar vi mängden hjälp. Vår högsta prioritet är att klienten kan bo tryggt i sitt eget hem så länge som möjligt.

Personalbrist och den nya klientgenerationens levnadsvanor oroar

Av hemvårdens framtida utmaningar är Carola Haddas-Backman mest oroad över klienternas ökande bruk av alkohol och läkemedel.

 – Vi kan se det redan nu, och fenomenet kommer att bli alltmer allmänt i hela landet när de stora åldersgruppernas generation blir hemvårdens klienter. Även minnessjukdomar förekommer allt mer.

Servicedirektör Krister Lindman är oroad över hur personalen ska räcka till.

 – Inom äldreomsorgen och inom vårdbranschen överlag kommer vi att ha utmaningar att hitta utbildad personal även i framtiden.