Hoppa till innehåll

Temat för äldreveckan är Gör ett nummer av åldern

Äldreveckan firas i år 1–8.10.2023 med temat Gör ett nummer av åldern. I Borgå bjuds det på pro-gram nästan varje dag. Programmet koordineras av äldrerådet.

Vanhusneuvosto kirjastossa.

– I Borgå har vi återigen skapat varierande program för hela veckan. När vi planerade programmet har vi utgått från att det finns möjlighet att komma samman och få information om vad som erbjuds i staden. Inledningsfesten i Linnankosken lukio startar veckan. En nyhet är ett diskussionstillfälle enligt Det bubblar i Borgå-konceptet, där vi frågar hur Borgå stad kunde vara ännu mer åldersvänlig. Välkomna till inledningsfesten och de olika evenemangen under veckan, hälsar äldrerådets ordfö-rande Carl-Johan Numelin.

– Man måste själv köpa sina biljetter till SeniorBio men allt annat innehåll under veckan är gratis. Jag vill påminna att bibliotekets digistöd och evenemang, konditionskaffe och de gemensamma promenaderna alltid eller huvudsakligen är avgiftsfria, och dessa tjänster finns också utanför tema-veckan. Jag uppmuntrar seniorer att bekanta sig med medborgarinstitutets, idrottstjänsternas och bibliotekets mångsidiga utbud som stöder välbefinnandet, tillägger Borgå stads välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen.