Hoppa till innehåll

Fart och fläng då daghemsbarn bjuder in sina vårdnadshavare till en motionsdag

Den första gemensamma motionsdagen inom småbarnspedagogiken i Borgå ordnas torsdag 27.4. Då vårdnadshavarna kommer för att hämta hem sina barn har de möjlighet att röra på sig tillsammans och utföra olika uppgifter.

Varje daghem har planerat aktiviteter eller uppgifter enligt enhetens egna resurser. Även familjedagvårdarna arrangerar motionsaktiviteter.

– Barnen har fått delta aktivt i planeringen. Barnens idéer och önskemål har beaktats så mycket som möjligt. Det ordnas bland annat dragkamp, orientering och aktivitetsbanor, berättar projektarbetare Sirpa Ekblom.

Löpande Lilli och Kvicka Knattar är ett projekt inom småbarnspedagogiken i Borgå vilket startade våren 2020. Syftet med projektet har varit att främja en motionsinriktad verksamhetskultur inom småbarnspedagogiken. Under projektet har man uppnått målet att inom småbarnspedagogiken ge barnen möjlighet att röra på sig minst två timmar om dagen.

Nästa motionsdag i september

Ett annat mål för projektet har varit att öka vårdnadshavarnas medvetenhet om ett motionsinriktat levnadssätt och att uppmuntra vårdnadshavarna att röra på sig tillsammans med sina barn. Av detta föddes bland annat idén om en gemensam motionsdag. Dagen ordnas nu första gången, nästa motionsdag är planerad till september.

Barnen och de anställda har också hittat på namnet till dagen. Daghemmen lämnade in nästan 30 namnförslag, av vilka arbetsgruppen valde ut två namn. Barnen och personalen i daghemmen beslutade sedan efter omröstning att ge dagen namnet ”Fart och fläng” (på finska ”Vauhtia ja vipellystä”).

I projektet deltar kommunala och privata daghem i Borgå samt den kommunala familjedagvården, dvs. ungefär 2 500 barn. Deras aktiva vardag möjliggörs av sammanlagt 570 proffs inom småbarnspedagogik.

Läs mera i en tidigare nyhet: