Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogikens projekt Löpande Lilli och Kvicka Knattar har ökat motionen i 2500 Borgåbarns vardag

Löpande Lilli och Kvicka Knattar är ett motionsfrämjande projekt inom småbarnspedagogiken i Borgå som inleddes våren 2020.

Liikuntaleikkivälineitä.

Regionförvaltningsverket har beviljat projektet fortsättning till slutet av april nästa vår.
– Vi ansökte om fortsättning eftersom en del av utbildningarna och evenemangen som vi planerade för våren och hösten 2022 inte kunde genomföras på grund av coronapandemin, säger projektsamordnaren Sirpa Ekblom.
I projektet deltar Borgå stads kommunala och privata daghem samt den kommunala familjedagvården, alltså ca 2 500 barn. Den dagliga verksamheten möjliggörs av totalt 570 yrkespersoner inom småbarnspedagogiken.
– I och med projektet har alla daghem anslutit sig till Småbarnspedagogiken i rörelse-nätverket, som ger dem viktigt uppföljningsmaterial och idéer för verksamheten, säger Ekblom.


Motion blir en del av daghemmens verksamhetskultur

Syftet med projektet Löpande Lilli och Kvicka Knattar är att integrera motion i daghemmens verksamhetskultur och -plan. Man följer upp, utvärderar och utvecklar genomförandet bland annat utgående från resultaten av utvärderingen av nuläget.
– I enlighet med motionsrekommendationerna för barn ska 2/3 av dagens motion ske i småbarnspedagogiken. Barn bör engageras i motionsbaserad verksamhet på lika villkor, säger Sirpa Ekblom.
Inom ramen för projektet har man utvecklat daghemmens verksamhetsmiljöer både inomhus och utomhus för att öka motionen.
– Med projektmedel har man köpt exempelvis skidpaket så att alla barn ska ha lika möjligheter att öva skidåkning. Man har fäst uppmärksamhet vid mångsidig användning av lokalerna och aktivitet under förflyttningar, liksom också vid utnyttjandet av närmiljön och skogarna under dagens lopp, säger Ekblom.
– Motionsglädjen syns hos barnen. Projektet har ökat vår motion och gjort den mångsidigare. Vid daghemmet Kuutamopolun päiväkoti har vi på våren ordnat en motionsdag för hela daghemmet på Centralidrottsplanen, säger daghemsföreståndaren Taina Kyttälä.
– Det treåriga projektbidraget har märkbart påverkat verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken och vi rör på oss mycket mera. Det kommer vi att fortsätta med i vårt dagliga arbete i Borgå, säger Leila Nyberg, chef för småbarnspedagogiken.


Även vårdnadshavare sporras till aktiv samvaro

Förutom projektsamordnaren har man vid alla daghem utnämnt minst en motionsansvarig.
Inom ramen för projektet har enheternas motionsansvariga och gruppernas ansvariga fått mångsidig utbildning.
– Närmare 160 personer har fått utbildning för idrottslekskoleledare och de förankrar motionen i barnens och personalens vardag. Projektfinansieringen har också gjort det möjligt att skaffa högklassigt idrottslekskolematerial till daghemmen.
Man samarbetar med olika idrottsorganisationer, lokala föreningar samt med Borgå stads företagshälsovård och idrottstjänster.
– Med idrottstjänsterna har man gjort det möjligt att ordna undervisning i skridskoåkning, skidåkning och simning i förskolan samt att hyra en idrottsvagn, säger Sirpa Ekblom.
– Vissa redskap i idrottsvagnen har blivit barnens favoriter och vi har skaffat sådana till daghemmet så att de kan användas varje dag, säger Kyttälä.
Man har också gjort vårdnadshavarna mer medvetna om en aktiv och hälsosam livsstil och dess betydelse för barnets och familjens välbefinnande.
– Vårdnadshavarna uppmuntras till samvaro och motion tillsammans med barnen. Till stöd för verksamheten har man bland annat tagit fram ett pass för en motionsinriktad livsstil. Man sporrar föräldrar till en motionsinriktad livsstil också genom aktiva föräldrakvällar och andra evenemang.
Det främsta målet för den sista projektperioden är att förbättra personalens välbefinnande i arbetet som helhet, både i vardagen och under fritiden.
– En välmående personal är avgörande med tanke på att barnen ska ha en bra dag i småbarnspedagogiken, säger daghemsföreståndaren Taina Kyttälä.