Siirry sisältöön

Varhaiskasvatuksen Liikkuvat Lillit & Vikkelät Viikarit on tuonut liikettä 2500 porvoolaislapsen päivään

Liikkuvat Lillit & Vikkelät Viikarit on Porvoon Liikkuvan Varhaiskasvatuksen edistämishanke, joka käynnistyi keväällä 2020.

Liikuntaleikkivälineitä.

Aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle jatkoaikaa ensi keväälle, huhtikuun loppuun.
– Haimme jatkoaikaa, koska osa keväälle ja syksylle-22 suunnitelluista koulutuksista ja tapahtumista jäi toteutumatta covid-19 tilanteen takia, projektityöntekijä Sirpa Ekblom kertoo.
Hankkeessa on mukana Porvoon kaupungin varhaiskasvatuspalvelujen kunnalliset ja yksityiset päiväkodit sekä kunnallinen perhepäivähoito eli noin 2500 lasta. Heidän toiminnallisen arkensa mahdollistaa yhteensä 570 varhaiskasvatuksen ammattilaista.
– Hankkeen myötä kaikki päiväkodit ovat liittyneet Liikkuva varhaiskasvatus -verkostoon, josta he saavat tärkeää seurantamateriaalia sekä ideoita toimintaansa, Ekblom kertoo.


Liikkuminen osaksi päiväkotien toimintakulttuuria

Liikkuvat Lillit & Vikkelät Viikarit -hankkeen tavoitteena on liikkumisen integroiminen osaksi päiväkotien toimintakulttuuria ja -suunnitelmaa. Sen toteutumista seurataan, arvioidaan ja kehitetään muun muassa nykytilan arvioinnista saatavien tulosten perusteella.
– Lasten liikuntasuosituksen mukaisesti 2/3 päivän liikkumisesta tulisi tapahtua varhaiskasvatuksessa. Lapset tulisi osallistaa liikkuvaan toimintaan yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti, Sirpa Ekblom sanoo.
Hankkeen puitteissa päiväkotien toimintaympäristöjä on kehitetty sekä ulkona että sisällä liikunnan lisäämiseksi.
– Hankerahoilla on ostettu esimerkiksi suksipaketteja, jotta kaikilla lapsilla olisi tasapuolisesti mahdollisuus osallistua hiihdon harjoitteluun. Tilojen käytön monipuolisuuteen ja siirtymätilanteiden toiminnallisuuteen on kiinnitetty huomiota kuten myös lähiympäristön ja metsien hyödyntämiseen päivän aikana, Ekblom kertoo.
– Liikkumisen ilon näkee lasten kasvoilta. Hanke on lisännyt ja monipuolistanut liikkumistamme. Olemme Kuutamopolun päiväkodissa pitäneet keväisin koko päiväkodin liikuntapäivän keskusurheilukentällä, päiväkodin johtaja Taina Kyttälä kertoo.
– Kolmen vuoden hankeavustus on edistänyt merkittävästi varhaiskasvatuksen liikunnallista toimintakulttuuria. Hankkeen jälkeen liikkuva varhaiskasvatus jatkuu päivittäisessä arjessa Porvoossa, sanoo varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg.

Myös huoltajia kannustetaan aktiiviseen yhdessäoloon

Projektikoordinaattorin lisäksi kaikissa päiväkodeissa on nimetty vähintään yksi liikuntavastaava.
Hankkeen puitteissa yksiköiden liikuntavastaavat sekä ryhmien vastaavat ovat saaneet monipuolista koulutusta.
– Lähes 160 liikuntaleikkikouluohjaajan koulutuksen saanutta vie liikuntaa lasten ja henkilökunnan arkipäivään. Hankerahoitus on myös mahdollistanut laadukkaan liikuntaleikkikoulumateriaalin hankkimisen päiväkotien käyttöön.
Yhteistyötä tehdään eri liikuntajärjestöjen kanssa, paikallisten seurojen sekä Porvoon kaupungin työterveyshuollon ja liikuntapalveluiden kanssa.
– Liikuntapalveluiden avulla on mahdollistettu esikouluikäisten luistelu-, hiihto- ja uinninopetus sekä liikuntavaunun vuokraus, Sirpa Ekblom kertoo.
– Liikuntavaunusta lasten suosikiksi nousseita välineitä olemme hankkineet päiväkotiimme jokapäiväiseen käyttöön, Kyttälä kertoo.
Myös huoltajien tietoisuutta on lisätty liikkuvasta ja terveellisestä elämäntavasta ja sen merkityksestä lapsen sekä perheen hyvinvoinnille.
– Huoltajia kannustetaan yhdessäoloon ja liikkumiseen yhdessä lastensa kanssa. Toiminnan tukemiseksi on kehitelty muun muassa liikunnallisen elämäntavan passi. Myös toiminnallisilla vanhempainilloilla ja tapahtumilla herätellään vanhempia liikunnalliseen elämäntapaan.
Viimeisen hankekauden päätavoitteena on henkilökunnan kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin parantaminen niin arjessa kuin vapaa-aikana.
– Hyvinvoiva henkilökunta on avainasemassa lapsen hyvän varhaiskasvatuspäivän toteutumiselle, päiväkodin johtaja Taina Kyttälä toteaa.