Hoppa till innehåll

Stadsstyrelsen behandlar grundande av fonden för främjande av hälsa och välfärd

Stadsstyrelsen behandlar på sitt möte den 18 december grundandet av fonden för främjande av hälsa och välfärd genom att slå två fonder samman. På samma möte behandlas också den planerade användningen av Nylanders arvspengar i Gammelbacka.

Joukko lapsia juoksee tekonurmikentällä.

Den nya fonden främjar hälsa och välfärd

Staden har för tillfället fonder för socialsektorn och hälso- och sjukvården. Det resterande kapitalet i dessa fonder är i slutet av år 2023 cirka 421 000 euro. Medlen har inte flyttats till välfärdsområdet, eftersom staden har bedömt att den inom ramen av stadgarna för de nuvarande donationsfonderna fortfarande kan rikta medel enligt de användningsändamål som gäller för varje enskild fond.

I beredningen har man ansett att det är ändamålsenligt att kombinera fonderna till en ny fond för främjande av hälsa och välfärd. Således kan medlen användas så brett och effektivt som möjligt inom ramarna för stadens nuvarande organiseringsansvar. De nya stadgarna ska godkännas av fullmäktige.

– Avkastningen av och kapitalet i den nya fonden för främjande av hälsa och välfärd ska riktas till stadens planmässiga och mångåriga spetsprojekt som främjar hälsa och välfärd och som i en så hög grad som möjligt följer fondernas ursprungliga användningsändamål med hänsyn till Borgå stads strategiska mål och riktlinjerna i den gällande välfärdsplanen i främjande av invånarnas hälsa och välfärd, berättar finansdirektör Henrik Rainio.

– Det är också klokt att framöver flytta över arvsmedel som staden fått till fonden för främjande av hälsa och välfärd. På detta sätt bildas en klar och transparent helhet. I framtider ansöker staden om arv som tillfallit staten från statskontoret uttryckligen för att främja invånarnas hälsa och välfärd, berättar förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri.

Projekthelhet i Gammelbacka finansieras med Nylanders arvsmedel

Stadsstyrelsen behandlar också en helhet i Gammelbacka som finansieras med arvsmedel.

Borgå stad tilldelades år 2014 Ulla Nylanders arvsmedel på cirka 802 000 euro av statskontoret. Med arvsmedlen inledde man bland annat projektet med välfärdscenter i Gammelbacka under strategiperioden 2014–2017 i samarbete med invånare och andra intressentgrupper. Av Nylanders arvsmedel är cirka 425 000 euro ännu oanvänt.

– Vi har gjort en treårig plan för hur arvsmedlen används. Syftet med projektet är att skapa en god helhet tillsammans, det vill säga vi använder oss av invånarnas och samfundens expertis, erfarenheter och kunnande. Samtidigt håller vi arvsmedlens ursprungliga användningsändamål i åtanke, berättar välfärdskoordinator Petra Bärlund-Hämäläinen.

Gammelbacka projekthelhet för tiden 1.1.2024–31.12.2026

  • Anställa en samfundsarbetare för viss tid, vars uppdrag är att skapa bestående aktiviteter i området för alla åldrar, starta och samordna ett rådgivningsställe, starta och samordna en multiprofessionell områdesgrupp.
  • Anställa en skolungdomsarbetare för viss tid. Den anställdas huvudsakliga verksamhetsmiljö är områdets skolor under skoltid (Peipon koulu och Pääskytien koulu). Målet är att öka gemenskapen i skolorna och klasserna.
  • Med inkluderande samarbete genomföra säsongbelysning till Gammelbacka.
  • Genomföra samhällskonstprojekt vars mål är att i samband med ändringsprocessen i Gammelbacka stärka den lokala identiteten och visa positiva sidor av Gammelbackas förortsstatus.