Siirry sisältöön

Kaupunginhallitus käsittelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahaston perustamista

Kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 18. joulukuuta kahden nykyisen rahaston yhdistämistä uudeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi. Kokouksessa käsitellään myös Nylanderin perintörahojen käyttösuunnitelmaa Gammelbackassa.

Joukko lapsia juoksee tekonurmikentällä.

Uusi rahasto edistää terveyttä ja hyvinvointia

Kaupungilla on tällä hetkellä sosiaalitoimen sekä terveyden- ja sairaanhoidon rahastot, joissa on jäljellä olevaa pääomaa vuoden 2023 lopulla noin 421 000 euroa. Varoja ei siirretty hyvinvointialueelle, koska kaupunki on arvioinut, että nykyisten lahjoitusrahastojen sääntöjen puitteissa kaupunki kykenee edelleen kohdentamaan varoja kunkin rahaston käyttötarkoituksen mukaisesti.

Valmistelussa on katsottu, rahastot on tarkoituksenmukaista yhdistää uudeksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoksi. Näin varoja voidaan käyttää mahdollisimman laajasti ja vaikuttavasti kaupungin nykyisen järjestämisvastuun puitteissa. Uudet säännöt viedään valtuuston päätettäväksi.

– Uuden rahaston tuotto ja pääomaa on tarkoitus kohdentaa kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmallisiin ja monivuotisiin kärkihankkeisiin, jotka noudattavat mahdollisimman hyvin rahastojen alkuperäistä käyttötarkoitusta, huomioiden Porvoon kaupungin strategian tavoitteet ja voimassa olevan hyvinvointisuunnitelman linjaukset kaupunkilaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio

– Samaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rahastoon on viisasta myös jatkossa siirtää pääomaksi kaupungille haettavat perintövarat. Näin muodostuu selkeä ja läpinäkyvä kokonaisuus. Perillisittä menehtyneiden perintöjä haetaan valtionkonttorilta jatkossa nimenomaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, kertoo hallintojohtaja Roope Lenkkeri.

Nylanderin perintövaroista projektikokonaisuus Gammelbackaan

Kaupunginhallitus käsittelee myös perintövaroilla Gammelbackaan toteutettavaa kokonaisuutta.

Porvoon kaupunki sai vuonna 2014 valtionkonttorilta haltuunsa Ulla Nylanderin noin 802 000 euron perintövarat. Perintövaroilla käynnistettiin muun muassa Hyvinvointikeskus-hanke Gammelbackassa strategiakaudella 2014–2017 yhteistyössä asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Nylanderin perintövaroista on vielä käyttämättä noin 425 000 euroa.

– Olemme laatineet kolmevuotisen suunnitelman perintövarojen käytölle. Projektissa on tarkoitus tehdä hyvä kokonaisuus yhdessä, eli hyödyntää kaupunkilaisten ja yhteisöjen asiantuntemusta, kokemusta ja osaamista, koko ajan huomioiden perintövarojen alkuperäinen käyttötarkoitus, kertoo hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen.

Gammelbackan projektikokonaisuus ajalle 1.1.2024-31.12.2026

  • Palkataan määräaikainen yhteisötyöntekijä, jonka tavoitteena on saada juurtumaan alueelle osallisuutta tukevia aktiviteetteja kaiken ikäisille, käynnistää ja koordinoida neuvontapiste, käynnistää ja koordinoida moniammatillista alueryhmää.
  • Palkataan määräaikainen koulunuorisotyöntekijä, jonka pääasiallinen toimintaympäristö on alueen koulut kouluaikoina (Peipon ja Pääskytien koulut). Tavoitteena on lisätä yhteisöllisyyttä kouluissa ja luokissa.
  • Toteuttaa yhdessä kuntalaisten kanssa osallistuvasti Gammelbackaan kausivalot.
  • Tehdä yhteisötaide-projekti, jonka tavoitteena on Gammelbackan muutosprosessin yhteydessä vahvistaa paikallisidentiteettiä sekä tuoda Gammelbackan lähiöstatus esiin positiivisten puolien kautta.