Gå till innehåll

Kategori: Borgå vatten

Bläddra efter kategori

Möjligt avbrott i vattendistributionen vid Haikovägen och Drivhusstigen 9.5.

Borgå vatten utför kopplingsarbeten vid Haikovägen 9.5. Ett avbrott i vattendistributionen kan möjligtvis förekomma mellan klockan 9-11. Avbrottet berör cirka sex fastigheter. Till fastigheterna har man informerat skilt. Vi ber kunderna vid behov ta vatten till vara innan ledningsarbetet påbörjas. Som följd av ledningsarbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) […]

Saneringsarbetet på Biskopsgatan påbörjas, orsakar tillfälliga ändringar i fordonstrafiken

Borgå vatten sanerar vattentjänstnät på Biskopsgatan på sträckan mellan Alexandersgatan och Gymnasiegatan. Saneringsarbetet påbörjas vecka 19 då gatan stängs. Detta gatuavsnitt är stängt för fordonstrafik under hela saneringsarbetet. Under vecka 19 och 20 tar man bort asfalt samt kopplar anslutna fastigheter till ett temporärt vattenledningsnät ovan mark. Själva grävarbetet för nätsaneringen påbörjas vecka 21 i […]

Borgå vatten förbättrar vattentjänstnät vid Mellangatan och Kyrkobrinken

Borgå vatten sanerar vattenledningsnät på Mellangatan och Kyrkobrinken. Grävarbeten påbörjas under vecka 15 och arbetet är beräknat att ta cirka 3 veckor. Smältningsarbeten utförs redan inkommande veckoslut. Under arbetet stängs vägavsnitten för fordonstrafik som är belägna på saneringsområdet. Omväg märks ut med trafikmärken. Gångtrafiken för fotgängare ordnas. Vägavsnitten som stängs för fordonstrafik syns via kartlänken. […]

Vattentjänstnätets funktion förbättras vid Haikovägen

Borgå vatten förbättrar vattentjänstnätets funktion genom att sanera vattentjänstnätet på Haikovägens område. Dessutom saneras Haiko III pumpstationen. Vattentjänstnätet saneras på Haikovägen mellan Hermansövägen – Lasarettets pumpstation och Haiko gårds pumpstation. Saneringsarbetet är påbörjat vid Hermansövägen och framskrider mot Haikoträskvägen. Saneringen kan orsaka smalnade körfält vid arbetsområdet, ställvis kan det hända att man måste bryta sten. […]